הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: סימנים כנגד מה? - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר מגלה ב-2 דקות את הסודות הטמונים בסימנים שאנחנו עושים בראש השנה