x
הרב ברוך רוזנבלום

סודו של השופר - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע, והשבוע:

מהו הקשר בין השופר לבין חייו של האדם?

מהם עשרת הטעמים לתקיעת שופר?

מה ההבדל בין האזנה לשמיעה?

האם מותר לבקש בקשות ביום ההמלכה של המלך - ראש השנה?

מתי התרחשה לראשונה תחיית המתים?

ומדוע מי שלא רואה את חברו במשך 12 חודשים מברך עליו "ברוך מחיה המתים"?