הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הלכות מוקצה סימן ש"ח

הרב זמיר כהן

שיעורו של הרב זמיר כהן בנושא: הלכות מוקצה סימן ש"ח