הרב אהרון לוי

הרב אהרון לוי בתכנית "וידעת" - בטחון והשתדלות

הרב אהרון לוי

ערוץ הידברות בשיתוף פעולה עם ארגון ערכים מציגים: "וידעת"

הרב אהרון לוי וחברים דנים בשאלות בוערות בחברה הישראלית, ומדברים על הכל. והפעם - בטחון והשתדלות