הרב ברוך רוזנבלום

בלי כוונה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה הקשר בין מצוות לקט שכחה ופאה למלכויות של ראש השנה?

איזו מצוה לא ניתן לקיים בכוונה?

מה עושים בשמים עם תפילת יהודי שלא התפלל בכוונה?

ואיך אפשר לעבור בשלום את יום המשפט?