הרב אליהו עמר

אני לדודי - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מה משמעות החודש וכיצד נצליח להגיע מוכנים לראש השנה? הרב אליהו עמר בהכנה לחודש אלול