x
הרב גואל אלקריף

מתנה ושמה תפילה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

כיצד הוכיח משה רבנו את בני ישראל במילה "דברים"?
מה היא המידה שהיא המפתח לכל הנפילות?
למה החל דוד המלך לשיר מיד לאחר הנבואה הקשה של נתן הנביא?
מה יעץ רבי שלמה מבובוב לזוגות שהיו חשוכי בנים?
מי נסע לארה"ב בגלל מילה אחת?
איזה חיזוק אמר הרב אליישיב לאחר הפיגוע במלון פארק?
מה קרה בקר באדמו"ר בהונגריה?
ואיך בחרו את החיילים המחובחרים ביותר במבחן הסוסים?