x
ערוץ הידברות

תיקון חצות בימי בין המצרים

ערוץ הידברות

ימי בין המצרים, הימים שבין י"ז לתמוז לתשעה באב הם ימי אבל על חורבן בית המקדש

למרות ואולי בגלל שחורבן הבית ארע לפני אלפי שנים נוהגים רבים לומר את סדר "תיקון חצות", תיקון מיוחד הכולל קינות ומספד על החורבן ותפילה מיוחדת לבנין ירושלים ובית המקדם.

בקהילות רבות נהגו בימי בין המצרים לומר את התיקון גם בחצות היום, בציבור ועל הארץ.

הצטרפנו לתיקון חצות בצהרי היום, בישיבת כסא רחמים בבני ברק, כדי להרגיש מקרוב את התחושות

ואכן, בתיעוד שרץ ברשת בימים אלו ניתן לראות שגם בימים אלו באי ג'רבה סגרו היום היהודים את חנויותיהם ובאו לבית הכנסת בחצות היום לומר תיקון חצות על חורבן בית המקדש. ככה הם ינהגו בכל שלושת השבועות - הם יבואו לבית הכנסת, יבכו על חורבן בית המקדש ויתפללו שהמשיח יגיע.
 

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)