הרב גואל אלקריף

הדרך לגאולה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

לשם מה פירטה התורה את כל המסעות של בני ישראל במדבר?
מה יותר חשוב מספר התהילים שחיבר דוד המלך?
איזו קבלה גרמה לגאון ר' משה מרדכי חדש זצ"ל לחיות עוד 66 שנים?
מה הנס העצום שקרה לשלום מבריסל שנתן מאה ועשים אלף דולר לתינוק עם מום בלב?
מודע נרמזו ערי המקלט במילים של קריאת שמע?
והאם יש ענין לצעוק בל בעיה רק את צמד המילים "שמע ישראל"?