x
הרב גואל אלקריף

לתפוס את הרגע - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

פרשת פנחס- לתפוס את הרגע .

מדוע ישראל נקראים עם קשה עורף ?

מה הסיבה שעל חטא בני ישראל בפעור השם מחל ,ועל חטא העגל לא מחל השם ?

את מי החזיר פנחס בתשובה ?

מה גלגל הניסים שקרו למשפחת כהן מבני ברק ומתיפרח.

מדוע זכה יהושע זכה למלוך על עם ישראל אפילו שהיו גדולים ממנו?

מה אדם זוכה בעולם הזה על מצוות שעושה.

מה היה  דין תורה בין החתן לצלם ?

מה הסגולה של הרב חיים קינבסקי לאבנים בכליות ?

ואיך נרמז בתורה שהשם יהפוך לנו את ימי בין המצרים לששון ושמחה