הרב ברוך רוזנבלום

קורח ומעשה האלמנה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך הפרשה, והשבוע: מה היתה מטרתו של קורח במחלוקת עם משה? איך הצליח קורח לשים את משה רבנו ללעג בעיני העם בעקבות סיפור האלמנה? מה הקשר בין קורח הבל ויתרו? ומדוע לא התפלל משה רבנו על קורח?