הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - ניסי השמיטה - חלק ב

הרב יוסף בן פורת

איך מתפרנס חקלאי בשנת השמיטה? הרב בן פורת בהרצאה על פרנסה באמונה.