הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - דוד המלך וסעודה רביעית

הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי על דוד מלך ישראל וסעודת מלווה מלכה, מתוך "אישים ביהדות"