ד"ר עודד קרבציק - הפרשה המאתגרת: פרשת ויקרא

בעולם דיגיטלי, טכנולוגי חסרה לנו הקירבה בין אדם לחבירו, ובפרשת ויקרא אנו מקבלים כלי להתקרב בין אדם לחבירו ובין אדם למקום. הרב עודד קרבצ'יק מלמד כיצד להשתמש בכלי הנפלא הזה.