הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - פלא יועץ: להתנצח

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בהרצאה מתוך הספר הנפלא "פלא יועץ" לרבי אליעזר פאפו.