הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - קנאה בין אחים

הרב דוד נתן גלר

אחים לפעמים מקנאים זה בזה ונוצרת שנאה ותחרות שאנו לא רוצים בה.

הרב דוד נתן גלר בהרצאה מאלפת ומחכימה.