הרב ברוך רוזנבלום

פגיעה בקודש הקודשים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהי הסיבה האמיתית שבגינה נהרגו כל תלמידי רבי עקיבא? למה כולם מתו דווקא תוך 32 יום? ממתי מתאבלים על פטירת חכם למעלה מ-2000 שנה? ובכלל - על מה האבל הגדול בימים אלו?