הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - הנבואה האחרונה

הרב אליהו עמר

הרצאה - הנבואה האחרונה

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,290 --> 00:00:47,330
,אנחנו, בעזרת השם
,במסגרת השיעור הקצר

2
00:00:47,780 --> 00:00:49,160
היום אנחנו נתמקד

3
00:00:49,300 --> 00:00:52,210
.דווקא בנבואה האחרונה

4
00:00:52,740 --> 00:00:54,810
הנבואה האחרונה בספר התנ"ך

5
00:00:55,200 --> 00:00:58,020
:היא נבואה שנוגעת מאוד מאוד לענייננו

6
00:00:58,690 --> 00:01:02,250
...מה עתיד להיות, מדובר קצת
,נבואה שהיא עתידנית

7
00:01:02,280 --> 00:01:05,090
מדברת על התקופה
שבה אנחנו נמצאים כרגע

8
00:01:05,610 --> 00:01:08,370
,ולקראת מה אנחנו הולכים
.מה עתיד להיות בעולם

9
00:01:08,870 --> 00:01:12,600
,אז בספר מלאכי כתוב
.בסוף הספר

10
00:01:12,620 --> 00:01:15,720
ספר מלאכי הוא מורכב
.בסך הכול משלושה פרקים

11
00:01:16,260 --> 00:01:19,200
...בפרק האחרון
.מלאכי, כידוע, זה עזרא הסופר

12
00:01:20,080 --> 00:01:23,900
הגמרא אומרת במסכת מגילה
.שמלאכי זה עזרא הסופר

13
00:01:24,360 --> 00:01:27,460
עזרא הסופר הוא היה
,מבוני בית המקדש השני

14
00:01:27,720 --> 00:01:30,790
המנהיג, הכוהן הגדול
,גם שהיה בבית המקדש השני

15
00:01:30,830 --> 00:01:31,720
הוא היה כוהן

16
00:01:32,180 --> 00:01:34,070
.והוא נקרא בשם מלאכי

17
00:01:34,840 --> 00:01:39,840
והנבואה האחרונה, הספר האחרון בנביאים
.זהו ספר מלאכי

18
00:01:40,250 --> 00:01:44,630
 - לאחר מכן חגי, עזרא, נחמיה

19
00:01:44,660 --> 00:01:49,350
 - כל אלה הם הקבוצה, זכריה, מלאכי
.הם כל אלה שחותמים את התנ"ך למעשה

20
00:01:49,690 --> 00:01:50,660
.זה עזרא הסופר

21
00:01:51,330 --> 00:01:56,300
הוא כותב שם בנבואה האחרונה
.דבר מאוד מאוד מעניין, שנוגע אלינו

22
00:01:56,690 --> 00:01:58,510
:אני אעדיף לצטט את הפסוק

23
00:01:58,900 --> 00:02:02,210
כי הנה היום בא בוער כתנור"

24
00:02:03,080 --> 00:02:09,730
והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש"
."וליהט אותם היום הבא

25
00:02:10,290 --> 00:02:16,000
,הוא אומר: יבוא איזה יום מסוים
.לעתיד לבוא, שיהיה יום בוער כתנור

26
00:02:16,100 --> 00:02:18,670
.זה נשמע כאילו יום חם, חם מאוד

27
00:02:18,700 --> 00:02:21,100
?כמה יש היום? 30 מעלות? 40 מעלות

28
00:02:21,570 --> 00:02:25,280
,לא יודע, "בוער כתנור" - 200-100 מעלות
.יהיה חם מאוד

29
00:02:25,820 --> 00:02:30,470
,וכל אדם שהוא רשע
,היום הזה ילהט אותו

30
00:02:30,830 --> 00:02:35,640
- כמו שאש נתפסת בקש
.זה חומר דליק וחומר בערה

31
00:02:36,300 --> 00:02:38,500
.אבל כאן כתוב המשך מאוד מוזר

32
00:02:39,250 --> 00:02:43,480
,אם זה יום כזה מסוכן
לא יודע, עם איזו קרינה קוסמית

33
00:02:44,030 --> 00:02:48,860
- שמצליחה, כמו שאומרים, לשרוף אנשים

34
00:02:49,360 --> 00:02:54,880
,אומר הנביא: "וזרחה לכם יראי שמי
."שמש צדקה ומרפא בכנפיה

35
00:02:55,410 --> 00:02:57,830
,אבל תדע לך
,אם אתה בן אדם צדיק

36
00:02:58,300 --> 00:03:01,730
,לא רק שזה לא יזיק לך
,אלא תהיה שמש

37
00:03:01,760 --> 00:03:06,410
.השמש הזו תהיה צדקה ומרפא בכנפיה
.זה יביא לאדם רפואה

38
00:03:07,130 --> 00:03:09,580
...אלה דברים
.הדברים הללו הם דברים סתומים

39
00:03:10,090 --> 00:03:14,180
?מה הכוונה? השמש הזו מזיקה
?השמש הזו מרפאה

40
00:03:14,660 --> 00:03:19,620
?מה...? צדיקים? רשעים
?מה בדיוק הולך כאן? לקראת מה מדברים

41
00:03:19,980 --> 00:03:25,710
מי שפותח ונותן אור על הסוגיה הזו
.זו גמרא במסכת עבודה זרה

42
00:03:26,000 --> 00:03:29,110
:ישנה מסכת שעוסקת בכל דיני עבודה זרה

43
00:03:29,460 --> 00:03:31,080
.מה מותר, מה אסור

44
00:03:31,580 --> 00:03:35,380
לדוגמה, אסור ליהודי להיכנס לבית
.שהוא נקרא בית עבודה זרה

45
00:03:36,010 --> 00:03:40,470
?ליהודים אסור להיכנס לכנסיות. למה

46
00:03:40,580 --> 00:03:43,300
מפני שהנוצרים מאמינים בשיתוף

47
00:03:44,020 --> 00:03:47,650
,אז כיוון שהם מאמינים בשיתוף
,"אין לא רק ב"אין עוד מלבדו

48
00:03:47,860 --> 00:03:50,580
אלא יש להם גם כן
,את המושיע שלהם

49
00:03:50,900 --> 00:03:55,360
ואז לכן אסור להיכנס לבית, לכנסייה
.כיוון שזה נקרא בית עבודה זרה

50
00:03:55,850 --> 00:03:57,980
,שאלה אותי פעם אחת
איזו גברת

51
00:03:58,480 --> 00:04:04,040
שהיא לומדת תואר ראשון
.בתיירות ומלונאות

52
00:04:04,160 --> 00:04:06,090
.יש דבר כזה - מלונאות ותיירות

53
00:04:06,170 --> 00:04:09,210
,להיות גם בבית מלון
.צריך לעשות היום תואר ראשון

54
00:04:09,760 --> 00:04:13,890
אז חלק מהתואר הם מסיירים
.בכל מיני מקומות בארץ ישראל

55
00:04:14,490 --> 00:04:17,680
,חלק מהסיור זה גם לעלות להר הבית

56
00:04:18,580 --> 00:04:21,790
אז היא שאלה אותי אם מותר לעלות
,להר הבית במסגרת הלימודים

57
00:04:21,960 --> 00:04:22,750
.אם זה אפשרי

58
00:04:23,380 --> 00:04:28,490
- ושאלה שנייה הייתה: כנסיות, מסגדים
,גם מבקרים כדי להכיר את המקומות

59
00:04:28,520 --> 00:04:29,270
.אם מותר לה או לא

60
00:04:29,800 --> 00:04:32,680
אז אמרתי לה: כל מה שקשור
.לעלייה להר הבית אסור לנו

61
00:04:32,730 --> 00:04:37,130
אנחנו, היום, עד שלא ייבנה בית המקדש
,ונטהר את עצמנו באפר פרה אדומה

62
00:04:37,580 --> 00:04:39,160
.אסור לעלות למתחם הר הבית

63
00:04:40,740 --> 00:04:44,260
לגבי מסגדים, היא יכולה להיכנס

64
00:04:44,770 --> 00:04:48,150
כי המוסלמים הם לא מאמינים
,בעבודה זרה

65
00:04:49,020 --> 00:04:50,830
.המוסלמים מאמינים בבורא עולם

66
00:04:51,340 --> 00:04:55,490
,המהרי"ל דיסקין
,שחי לפני כ-150 שנה בירושלים

67
00:04:55,520 --> 00:05:01,840
הוא היה המנהיג האשכנזי
.של עדות האשכנזים בירושלים לפני 150 שנה

68
00:05:02,270 --> 00:05:06,350
הוא היה אומר: כאשר אני עובר
ורואה ערבי מתפלל

69
00:05:07,600 --> 00:05:10,280
- על השטיח שם, משתחווה לרצפה

70
00:05:10,780 --> 00:05:11,750
.אני לא עובר נגדו

71
00:05:12,520 --> 00:05:15,050
,ארבע אמות כנגד המתפלל אני לא עובר

72
00:05:15,130 --> 00:05:17,730
.כביכול, כמו יהודי שמתפלל 18

73
00:05:18,160 --> 00:05:21,400
:למה? הוא אומר
.כי הערבים מאמינים בבורא עולם

74
00:05:21,440 --> 00:05:24,040
כשהוא מתפלל, הוא מתפלל לאלוקים

75
00:05:24,400 --> 00:05:28,480
.אז כביכול, כביכול שכינה כנגדו
.לא עובר שם ב-ד' אמות

76
00:05:29,320 --> 00:05:32,850
,כמו יהודי, כשיהודי מתפלל 18
,השכינה נמצאת לנגדנו

77
00:05:32,860 --> 00:05:36,520
,מדברים עם בורא עולם
,"הכול בלשון נוכח: "ברוך אתה

78
00:05:36,710 --> 00:05:39,630
," 'ברוך אתה ה"
- כביכול הקב"ה עומד לפנינו

79
00:05:39,930 --> 00:05:43,040
...אז התפילה היא
.אסור לעבור ארבע אמות לפני המתפלל

80
00:05:43,530 --> 00:05:47,510
אבל אמרתי לה: אצל הנוצרים
.אסור לנו להיכנס לכנסיות

81
00:05:47,990 --> 00:05:50,220
.למה? כי כנסייה היא בית עבודה זרה

82
00:05:50,640 --> 00:05:52,700
.יש מסכת שנקראת מסכת עבודה זרה

83
00:05:53,110 --> 00:05:58,110
,לדוגמה, הרבה מאוד אנשים מסתובבים
.הולכים ל"גן הבהאים" בחיפה

84
00:05:58,360 --> 00:06:00,210
.גן מאוד יפה, נראה יפה

85
00:06:00,680 --> 00:06:02,920
.אנחנו, אסור לנו להיכנס לגן הבהאים

86
00:06:02,960 --> 00:06:07,780
הבהאים זו כת שפרשה מהאסלאם
.והם עובדי עבודה זרה

87
00:06:08,310 --> 00:06:11,060
.אסור לנו להיות שם
,זה נקרא ממש בית עבודה זרה

88
00:06:11,210 --> 00:06:13,590
.הבניין עצמו, מתחם הגן, כל הדברים

89
00:06:13,980 --> 00:06:16,420
,לא הרבה יודעים את זה
.לבית עבודה זרה אסור להיכנס

90
00:06:17,130 --> 00:06:21,490
אז אמרתי לה שהמקומות הללו הם מקומות
.שלא... לא נכנסים בהם

91
00:06:21,530 --> 00:06:24,440
בתי עבודה זרה וכנסיות
וכל המקומות הללו

92
00:06:24,480 --> 00:06:25,910
.לא מגיעים ולא נכנסים

93
00:06:26,450 --> 00:06:29,750
אז אומר פה הנביא דבר
:שהוא דבר מאוד מעניין

94
00:06:30,210 --> 00:06:32,520
.תדע לך, הנה יום בא בוער כתנור

95
00:06:33,140 --> 00:06:37,660
,לעתיד לבוא יהיה יום
,כך אומרת הגמרא, שפתחנו במסכת עבודה זרה

96
00:06:38,070 --> 00:06:39,660
שם כתוב: "אמר ריש לקיש

97
00:06:40,650 --> 00:06:45,540
."לעתיד לבוא אין אור של גיהינום"
.אין גיהינום

98
00:06:46,090 --> 00:06:50,520
...כל אלה שמספרים לך "שמע, יש 
,"בגיהינום יטגנו אותך בשמן עמוק

99
00:06:50,560 --> 00:06:51,800
,אני לא יודע מה, מפחידים

100
00:06:52,430 --> 00:06:54,620
."לעתיד לבוא אין אור של גיהינום"

101
00:06:55,040 --> 00:06:58,620
- טוב, בכל אופן, מי שעשה דברים טובים
,צריך לקבל שכר

102
00:06:59,210 --> 00:07:03,250
- מי שעשה, חלילה, עבירה
צריך לבוא איתו חשבון

103
00:07:03,690 --> 00:07:06,110
?אז איך באמת המערכת מתנהלת

104
00:07:06,610 --> 00:07:12,420
אומר ריש לקיש"
."עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה

105
00:07:12,870 --> 00:07:15,320
,תצא שמש, שמש מאוד עוצמתית

106
00:07:15,340 --> 00:07:17,450
זו לא השמש הרגילה
,שיש לנו פה כיום

107
00:07:18,020 --> 00:07:19,540
?ומה קורה באותו זמן

108
00:07:20,200 --> 00:07:23,490
,השמש הזו
,הכוח העוצמתי שלה

109
00:07:23,800 --> 00:07:28,080
את הרשעים היא שורפת
.ואת הצדיקים היא מרפאה

110
00:07:28,340 --> 00:07:31,300
:ואז הוא מצטט מיד
."הנה יום בא בוער כתנור"

111
00:07:31,600 --> 00:07:33,090
.זו תהיה אותה השמש

112
00:07:33,550 --> 00:07:37,380
מה זו השמש הזו
?שמרפאה את הצדיקים ושורפת את הרשעים

113
00:07:38,160 --> 00:07:39,330
.אז זה דבר מאוד מעניין

114
00:07:39,360 --> 00:07:44,170
הרס"ג, רבנו סעדיה גאון
,ועוד כמעט כל הפוסקים, כל הראשונים

115
00:07:44,670 --> 00:07:48,260
אומרים שהשמש הזו
,היא תהיה אור הגנוז

116
00:07:48,820 --> 00:07:52,650
אור שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא
.יהיה באותה השמש

117
00:07:53,340 --> 00:07:57,680
...האור הזה, כתוב שהלבנה
,כשהקב"ה ברא את העולם

118
00:07:57,910 --> 00:08:00,600
היה אור בשבעת ימי בראשית
.שהיה אור הגנוז

119
00:08:00,620 --> 00:08:01,820
?מה המיוחד באור הגנוז

120
00:08:02,240 --> 00:08:05,030
שבן אדם יכול לראות בו
.מסוף העולם ועד סופו

121
00:08:05,830 --> 00:08:09,290
ראה הקב"ה שהרשעים
,יכולים להשתמש עם זה לרעה

122
00:08:09,970 --> 00:08:14,400
,ביטל את האור הזה וגנז אותו
.לכן זה נקרא אור הגנוז

123
00:08:14,870 --> 00:08:17,610
?למתי הוא גנוז
?מתי יוציאו אותו מהגניזה

124
00:08:18,030 --> 00:08:19,150
.זה יהיה לעתיד לבוא

125
00:08:19,800 --> 00:08:22,940
,הקב"ה ייתן אור מאוד עוצמתי בעולם

126
00:08:22,980 --> 00:08:27,910
:וזה מה שכתוב
."והיה אור הלבנה כאור החמה"

127
00:08:28,350 --> 00:08:29,730
?ומה יהיה אור החמה

128
00:08:30,000 --> 00:08:34,490
ואור החמה יהיה שבעתיים"
."כאור שבעת הימים

129
00:08:34,850 --> 00:08:39,170
,האור של השמש יגדל שבעתיים
.זה 7 כפול 7, זה 49

130
00:08:39,530 --> 00:08:44,170
,אבל גם אם הוא יגדל
 - מספיק שיגדל פעם אחת. שבע פעמים

131
00:08:44,550 --> 00:08:46,670
כבר מקבלים עוצמה אדירה של אור

132
00:08:47,000 --> 00:08:49,140
.והאור הזה זה יהיה אור הגנוז

133
00:08:49,550 --> 00:08:51,860
,האור הזה, ברגע שיהיה אותו בעולם

134
00:08:53,430 --> 00:08:57,440
.הצדיקים יתרפאו בו
?למה הצדיקים יתרפאו בו

135
00:08:57,610 --> 00:09:01,090
- כי ברגע שמגיע אור רוחני עוצמתי

136
00:09:01,510 --> 00:09:06,800
אם אתה ראוי לזה, אם ישבת ועסקת בתורה
- ופתחת את הנשמה שלך

137
00:09:07,380 --> 00:09:08,800
.אז האור הזה ירפא אותך

138
00:09:09,660 --> 00:09:13,750
...אבל אם חס וחלילה בן אדם אטם את נשמתו

139
00:09:14,150 --> 00:09:18,010
כל פעם שבן אדם עושה עבירה
,הוא אוטם את הנשמה שלו

140
00:09:18,050 --> 00:09:20,600
.עוד אטימה ועוד אטימה
,אתה יכול לראות אותו רגיל

141
00:09:20,920 --> 00:09:22,530
.אבל הלב שלו הוא נאטם

142
00:09:22,890 --> 00:09:26,610
,אבל גם כשהלב של יהודי נאטם
.ברגע אחד הוא יכול להתעורר

143
00:09:27,240 --> 00:09:32,940
:זה אמר לי פעם מישהו על הפסוק בתהילים
."אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש"

144
00:09:33,030 --> 00:09:34,640
.בבת אחת יהודי יכול להתהפך

145
00:09:35,360 --> 00:09:39,890
,סיפר לי איזה תלמיד חכם אחד
הוא נוסע כל בוקר באוטובוס

146
00:09:39,920 --> 00:09:41,890
.לאיזו עיר מסוימת
.יש נהג קבוע

147
00:09:41,900 --> 00:09:44,140
.הנהג נהג ערבי
.נהג אוטובוס, נהג ערבי

148
00:09:45,210 --> 00:09:49,220
אבל ככה הוא התיישב שמה
.ויצא לו לדבר איתו כמה פעמים

149
00:09:50,160 --> 00:09:53,580
.הוא אומר לו: אני גר בכפר
.הוא גר פה באחד הכפרים באזור

150
00:09:53,920 --> 00:09:57,700
,הוא אומר: אני גר בכפר
.אבל אימא שלי יהודייה

151
00:09:58,120 --> 00:10:01,240
.זה אחמד בן שרה
,אימא שלי יהודייה

152
00:10:01,580 --> 00:10:05,880
אבל אבא שלי הוא אבא ערבי
.אז אני גר בכפר

153
00:10:05,980 --> 00:10:07,900
,אז הוא אמר לו: תדע לך
?אתה יודע שאתה יהודי

154
00:10:08,200 --> 00:10:12,460
אמר לו: מה פתאום. אני, לפי החוקים
.של האסלאם, אנחנו ערבים. אני ערבי

155
00:10:12,970 --> 00:10:15,920
.לא, לא מודע
.התחיל לדבר איתו קצת פה ושם

156
00:10:16,370 --> 00:10:21,360
אחרי כמה מפגשים, כל בוקר מביא לו נס קפה
,"שיברך "שהכול נהיה בדברו

157
00:10:21,390 --> 00:10:22,800
.שם את הכיפה, מברך

158
00:10:23,210 --> 00:10:25,000
.קצת תחקר אותו, מאיפה הוא וזה

159
00:10:25,020 --> 00:10:27,960
,הוא אומר לו שאימא שלו הגיעה מפה
,דווקא מעיר מאזור המרכז

160
00:10:28,570 --> 00:10:31,670
,אבל היא הייתה עובדת ביפו
.בשוק ביפו

161
00:10:32,280 --> 00:10:35,710
,יש שם הרבה ערבים
.הכירה ערבי, התחתנה איתו, עברה לגור

162
00:10:35,740 --> 00:10:36,680
.עד היום היא גרה בכפר

163
00:10:37,240 --> 00:10:40,480
...אבל הוא היום כבר יש לו
הוא כבר התחתן עם ערבייה

164
00:10:40,750 --> 00:10:42,880
.ויש לו כמה ילדים ערבים

165
00:10:43,200 --> 00:10:46,560
,ואז הוא אמר לו דבר מאוד מעניין
הוא אומר לו: תדע לך, בתוך תוכי אני יודע

166
00:10:47,150 --> 00:10:51,240
,שיבוא יום, אני קם, עוזב את הכול
.אני עובר לגור בבני ברק

167
00:10:52,410 --> 00:10:54,150
.אני אבוא לפה, אני יודע

168
00:10:54,930 --> 00:10:57,630
:הוא מסתכל, אומר לו
?אבל אתה... מאיפה זה

169
00:10:57,660 --> 00:11:00,190
,הוא אומר לו: אני לא יודע
,יש לי פה בפנים, בתוך הלב

170
00:11:00,220 --> 00:11:04,200
:אתה שואל אותי, בתוך הלב אני יודע
.אני לא שמה, זה לא המקום שלי

171
00:11:04,500 --> 00:11:07,640
,אני יום אחד אקום
.אני אגיע לגור פה בבני ברק

172
00:11:08,070 --> 00:11:13,080
על זה אמר שלמה המלך: "אל תראוני
."שאני שחרחורת", למה? "ששזפתני השמש

173
00:11:13,120 --> 00:11:17,480
,גם אם יש יהודי שהתרחק
.ברגע אחד הניצוץ הזה יכול להתעורר

174
00:11:18,220 --> 00:11:22,020
חס וחלילה, בן אדם לא עורר
- את הניצוץ הזה

175
00:11:22,480 --> 00:11:25,190
,לעתיד לבוא, כשיהיה את אותו אור גדול

176
00:11:25,640 --> 00:11:28,600
,הצדיקים שהכינו את עצמם ועסקו בתורה

177
00:11:28,640 --> 00:11:32,030
הם פתחו את עצמם
.שהם יכולים לקבל אורות גבוהים

178
00:11:32,410 --> 00:11:36,070
,הרשעים, חס וחלילה
,יכולים להיות נידונים בו

179
00:11:36,210 --> 00:11:40,110
ואז אותו אור מזיק לרשע
.ומטיב עם הצדיק

180
00:11:40,590 --> 00:11:42,260
?אז האור הזה הוא טוב או רע

181
00:11:42,740 --> 00:11:45,870
,התשובה: האור הזה הוא לא טוב ולא רע

182
00:11:46,240 --> 00:11:48,200
:האור הזה הוא תלוי בך

183
00:11:48,630 --> 00:11:51,510
אם אתה הכנת את עצמך
,לקראת העתיד לבוא

184
00:11:51,780 --> 00:11:55,960
,פתחת את עצמך לקראת אור טוב
.שירפא אותך, יעמיד אותך, יחזק אותך

185
00:11:56,420 --> 00:12:00,500
,חס וחלילה, בן אדם לא הכין את עצמו
.אדם כזה יכול להינזק

186
00:12:01,780 --> 00:12:02,920
?איך מכינים את עצמנו

187
00:12:03,620 --> 00:12:09,170
,אני מתאים לי לעבור מסטטוס
.חס וחלילה, של רשע לעבור לסטטוס של צדיק

188
00:12:09,180 --> 00:12:11,170
?איך אני מעביר את עצמי מצד לצד

189
00:12:11,630 --> 00:12:14,960
,אז פה גם הנביא האחרון
,זו הנבואה האחרונה בנביא

190
00:12:15,240 --> 00:12:18,210
,הוא אומר: איך מעבירים את עצמנו
איך בן אדם יכול להכין את עצמו

191
00:12:18,250 --> 00:12:20,440
בעזרת השם לקראת הגאולה השלמה
.לעתיד לבוא

192
00:12:21,300 --> 00:12:23,990
,הוא מביא כאן את הפסוק
:אומר הנביא מלאכי את המשפט הבא

193
00:12:25,770 --> 00:12:31,500
'חזקו עליי דבריכם אמר ה"
."ואמרתם מה נדברנו עליך

194
00:12:31,910 --> 00:12:35,750
.הנביא אומר כביכול, כביכול
,אם זה לא הקב"ה אומר את הדברים

195
00:12:35,770 --> 00:12:36,680
.אי אפשר לומר אותם

196
00:12:37,170 --> 00:12:43,270
אומר הנביא שהקב"ה אומר שמה
.שאנחנו עושים, כביכול קשה לו לסחוב

197
00:12:43,900 --> 00:12:49,650
חזקו עליי דבריכם"
"?ואמרתם מה נדברנו עליך

198
00:12:49,670 --> 00:12:54,190
?מה עשינו לך? מה לא עשינו בסדר
?מה...? איזה דבר בעייתי עשינו

199
00:12:54,600 --> 00:12:56,010
:וכאן אומר הנביא שני דברים

200
00:12:56,610 --> 00:13:01,520
אמרתם שווא עבוד אלוקים"
."ומה בצע כי שמרנו משמרתו

201
00:13:01,620 --> 00:13:05,640
,לפעמים בן אדם אומר: שמע
,כל המצוות האלו, כל הדברים

202
00:13:05,690 --> 00:13:09,320
.כבד עליי, קשה לי, לא נוח לי

203
00:13:09,340 --> 00:13:11,810
עזוב, אין לי כוח לעשות
.את כל הדברים הללו

204
00:13:12,250 --> 00:13:14,530
,לפעמים בן אדם מדבר בצורה כזו

205
00:13:14,780 --> 00:13:18,700
הקב"ה אומר: התפילה שאתה מתפלל
,והתורה שאתה לומד

206
00:13:18,720 --> 00:13:23,660
אם אתה עושה אותן מתוך עצבות
.ומתוך קושי - תדע לך, זה כבד עליי

207
00:13:24,010 --> 00:13:25,780
.כבד עליי. הכבדת כביכול

208
00:13:26,110 --> 00:13:28,940
כשבן אדם עושה מצווה
,ולא עושה אותה מתוך שמחה

209
00:13:29,540 --> 00:13:34,010
אמרתם שווא עבוד אלוקים"
.והלכתם קדורנית", זה לשון הפסוק

210
00:13:34,040 --> 00:13:35,420
.אתם הולכים כאילו עצובים

211
00:13:35,870 --> 00:13:38,260
?מה אפשר לעשות
.יש מצוות, אז אני אעשה אותן

212
00:13:38,270 --> 00:13:41,730
?מה צריך עכשיו לעשות? להניח תפילין
.יאללה, תביא, אני אניח תפילין

213
00:13:42,220 --> 00:13:46,740
אתה לא שמח. "אשר בחר בנו
."מכל העמים ונתן לנו את תורתו

214
00:13:47,040 --> 00:13:49,350
.אין לך שמחה במה שאתה עושה את המצוות

215
00:13:49,750 --> 00:13:56,500
,אומר הקב"ה: המצווה הזו כבדה עליי
,'"חזקו עליי דבריכם אמר ה"

216
00:13:56,560 --> 00:13:58,840
:כביכול הקב"ה אומר
.זה כבד עליי

217
00:13:59,310 --> 00:14:00,630
?אתם אומרים: מה עשינו

218
00:14:01,090 --> 00:14:04,080
אומר הקב"ה: שאתם לא עושים
.את המצווה מתוך שמחה

219
00:14:05,250 --> 00:14:09,250
...ודבר נוסף
.דבר ראשון לעשות מצוות מתוך שמחה

220
00:14:09,660 --> 00:14:12,750
- בן אדם הולך להתפלל
.תשמח שיש לך את הזכות להתפלל

221
00:14:13,260 --> 00:14:15,230
.יש אנשים שאין להם את הזכות להתפלל

222
00:14:15,680 --> 00:14:21,050
,אני הייתי באיזשהו פאנל מסוים
,שישב שם ראש עיר

223
00:14:21,660 --> 00:14:25,140
,ראש עיר מכהן, פה
,באחת מערי המרכז, ראש עיר די מצליח

224
00:14:25,870 --> 00:14:29,770
,ובאמצע, ככה כל אחד דיבר וזה

225
00:14:29,790 --> 00:14:32,630
אז הוא סיפר קצת קשר
.שיש לו ליהדות

226
00:14:33,860 --> 00:14:38,580
הוא אמר ש... הוא סיפר משהו קצת מרגש
.על אימא שלו שנפטרה

227
00:14:39,370 --> 00:14:43,240
,באמצע שישבנו שמה הוא פרץ בבכי
.תוך כדי, מרוב התרגשות

228
00:14:43,730 --> 00:14:46,660
הוא אומר שאימא שלו
בערוב ימיה היא הייתה בבית אבות

229
00:14:47,580 --> 00:14:50,570
,ויום אחד היא מתקשרת אליו

230
00:14:51,230 --> 00:14:55,290
,היא אומרת לו: אני צריכה שתקרא לרב העיר
.אני רוצה לדבר עם רב העיר

231
00:14:56,590 --> 00:14:57,700
.רוצה לדבר עם רב העיר

232
00:14:57,730 --> 00:15:00,900
?אימא, מה הבעיה
.אני אביא לך לפה איזה רב שתרצי

233
00:15:01,330 --> 00:15:04,010
היא אמרה לו את רב העיר
.שהיא מעוניינת שהוא יגיע אליה

234
00:15:04,220 --> 00:15:05,740
,התקשר לרב העיר ראש העיר

235
00:15:06,400 --> 00:15:09,350
,הוא אומר לרב: אם אתה יכול
,אימא שלי, יש לה איזה משהו, היא רוצה

236
00:15:09,400 --> 00:15:11,930
.אם תוכל להגיע לבית אבות
.היא מבוגרת, היא לא יכולה להגיע

237
00:15:12,250 --> 00:15:13,700
.רב העיר אמר לו: אין בעיה, אני מגיע

238
00:15:14,460 --> 00:15:19,140
הוא הגיע לשם, היא ביקשה מהבן
.שלא יהיה. יש לה שאלה לשאול את רב העיר

239
00:15:20,690 --> 00:15:23,900
.רב העיר נשאר איתה
,היא שאלה אותו כמה דקות

240
00:15:23,970 --> 00:15:29,740
הוא דיבר איתה כמה דקות
.ולאחר מכן הוא יצא והלך

241
00:15:30,760 --> 00:15:34,960
:ראש העיר נכנס, אומר לה
?אימא, מה הרב דיבר איתך? מה זה

242
00:15:35,050 --> 00:15:37,500
.היא אומרת לו: בני, זה לא משנה
.שלום, כל טוב

243
00:15:39,230 --> 00:15:43,030
,אחרי כמה זמן היא נפטרה
.הגיע רב העיר לנחם אותו

244
00:15:43,610 --> 00:15:47,540
הוא אמר לו: תשמע, בחיי חיותה
,אני לא רציתי להגיד לך מה היא שאלה

245
00:15:48,110 --> 00:15:50,490
,אבל עכשיו, כשהיא נפטרה
.אני אגיד לך מה אימא שלך שאלה

246
00:15:51,610 --> 00:15:53,120
.אימא שלך הייתה סיעודית

247
00:15:53,800 --> 00:15:58,610
סיעודי, לפעמים הם נמצאים במצב
,שיש פסולת על הגוף

248
00:15:58,640 --> 00:16:00,930
,יש דברים שצריכים לשמור על היגיינה

249
00:16:01,640 --> 00:16:04,550
וכיוון שהיא הייתה במצב כזה
,שהוא קצת בעייתי

250
00:16:05,000 --> 00:16:07,680
,אז היא ביקשה שרב העיר יבוא
.יש לה שאלה לשאול אותו

251
00:16:08,580 --> 00:16:11,880
?מתי היא יכולה לברך ברכה
,היא רוצה לברך

252
00:16:12,340 --> 00:16:17,140
,אבל היא לא יכולה לברך
.לפעמים המצב מטונף ולא... ולא זה

253
00:16:17,160 --> 00:16:18,510
?איך היא יכולה לברך

254
00:16:19,080 --> 00:16:20,740
אז שם הוא הסביר לה שיש זמן

255
00:16:20,770 --> 00:16:22,250
.שהוא זמן של נקיות

256
00:16:22,700 --> 00:16:26,180
.בזמן שהיא נקייה, אז היא יכולה לברך ברכה

257
00:16:26,540 --> 00:16:30,350
.וזה היה איזה משהו כמו חצי שעה ביום
.הייתה לה שם איזושהי בעיה בריאותית

258
00:16:30,700 --> 00:16:32,930
איזה חצי שעה ביום
.זה הזמן שהיא יכולה לברך

259
00:16:33,420 --> 00:16:37,290
הוא אמר שהיא אמרה לו
שהיא מכוונת את כל סדר היום שלה

260
00:16:37,750 --> 00:16:41,630
,כדי שהיא תוכל בזמן הזה לברך
.להתפלל, לדבר עם בורא עולם

261
00:16:42,200 --> 00:16:45,550
,אנחנו, ברוך השם
.נקיים, שלמים, בריאים

262
00:16:46,000 --> 00:16:48,740
מתי שאתה רוצה
!אתה יכול לדבר עם בורא עולם. תשמח

263
00:16:49,110 --> 00:16:51,590
!יש לך כוס מים, אתה יכול לברך, תשמח

264
00:16:51,950 --> 00:16:56,060
אומר הקב"ה: למה אתה עושה את המצווה
?ואתה עושה אותה עם פרצוף חמוץ

265
00:16:56,570 --> 00:16:59,480
."אמרתם שווא עבוד אלוקים"
.שמח במצווה שאתה עושה

266
00:16:59,980 --> 00:17:03,600
.זה דבר אחד
 - דבר שני, וזה דבר מאוד חשוב

267
00:17:04,670 --> 00:17:08,160
'אומר הנביא: "אז נדברו יראי ה
איש אל רעהו

268
00:17:08,180 --> 00:17:12,020
ויקשב ה' וישמע"
וייכתב בספר זיכרון לפניו

269
00:17:12,470 --> 00:17:14,020
."ליראי ה' ולחושבי שמו"

270
00:17:14,470 --> 00:17:20,170
,תדע לך, כשיש שניים שיושבים ועוסקים בתורה
,"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו"

271
00:17:20,210 --> 00:17:22,830
,כמו שאנחנו עושים עכשיו
,מתקבצים יחד לשיעור תורה

272
00:17:23,420 --> 00:17:29,140
,ברגע שיש דבר כזה
הקב"ה לוקח את כל אלה שנמצאים

273
00:17:29,650 --> 00:17:32,340
.ורושם אותם בספר הזיכרון

274
00:17:33,550 --> 00:17:38,150
?מה זה ספר הזיכרון הזה
?מתי מוציאים את ספר הזיכרונות

275
00:17:38,540 --> 00:17:42,040
במגילת אסתר מסופר
,שאחשוורוש, נדדה שנתו

276
00:17:42,300 --> 00:17:48,520
אז כתוב: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך
."ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים

277
00:17:49,060 --> 00:17:51,420
,כל פעם שהיה איזה אירוע בממלכה בפרס

278
00:17:51,450 --> 00:17:54,170
,היו רושמים את זה בספר מסוים
.נקרא ספר הזיכרון

279
00:17:54,840 --> 00:18:00,860
,פה אומר הקב"ה: ברגע שאתם מתקבצים ללמוד
,ברגע שאתם יושבים ועוסקים בתורה

280
00:18:01,360 --> 00:18:04,290
.אני לוקח ורושם אתכם בספר הזיכרון

281
00:18:05,560 --> 00:18:09,040
?מתי מוציאים אותו
באיזה לילה נודדת שנת המלך

282
00:18:09,060 --> 00:18:10,890
?שמוציאם את ספר הזיכרונות הזה

283
00:18:11,760 --> 00:18:13,990
אז פה לא כתוב
,מתי מוציאים את ספר הזיכרון

284
00:18:14,690 --> 00:18:19,760
אבל הספר הזה, כתוב בספר דניאל
.מתי מוציאים את ספר הזיכרון הזה

285
00:18:20,210 --> 00:18:21,560
.וזה מאוד נוגע לענייננו

286
00:18:23,180 --> 00:18:25,460
,כל מוצאי שבת, כותב כף החיים

287
00:18:26,090 --> 00:18:28,960
שכל מוצאי שבת צריך להזכיר את השם
."אליהו הנביא"

288
00:18:29,350 --> 00:18:33,570
,מזכירים אותו 130 פעם
 - "זה כנגד הגימטרייה של "אליהו הנביא

289
00:18:33,610 --> 00:18:38,070
:כולל עשר האותיות
.אליהו הנביא". 130 פעם מזכירים אליהו הנביא"

290
00:18:38,800 --> 00:18:41,700
מה העניין שבמוצאי שבת
?מזכירים את אליהו הנביא

291
00:18:42,450 --> 00:18:47,590
אז התשובה לכך, כף החיים מביא
שהסיבה שמזכירים את אליהו הנביא

292
00:18:47,970 --> 00:18:52,760
כיוון שאליהו הנביא במוצאי שבת
יושב תחת עץ החיים

293
00:18:53,300 --> 00:19:00,230
וכותב את ספר הזיכרונות. כותב בספר זיכרון
.את כל מי ששמר את השבת ועסק בתורה

294
00:19:01,140 --> 00:19:03,170
.שם הוא יושב בגן עדן תחת עץ החיים

295
00:19:03,480 --> 00:19:07,990
אנחנו מזכירים את השם
,כיוון שבהזכרת השם אנחנו מעוררים

296
00:19:08,890 --> 00:19:10,840
.כביכול, את הכוח של אליהו הנביא

297
00:19:11,360 --> 00:19:15,290
על פי הסוד, כל פעם שמזכירים שם
,של בן אדם, אתה מעורר את הכוח שלו

298
00:19:15,850 --> 00:19:18,630
,וזה אחד הדברים הפשוטים
.כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו

299
00:19:19,100 --> 00:19:23,650
,אם יש לך חבר שאתה מאוד אוהב אותו
.אתה כל הזמן תגיד את השם שלו

300
00:19:24,140 --> 00:19:27,020
?משה, הבנת אותי
?מה שלומך, משה? איך אתה מרגיש, משה

301
00:19:27,040 --> 00:19:30,050
.ביי, משה. להתראות, משה
.ניפגש, משה. נדבר, משה

302
00:19:30,210 --> 00:19:31,620
.אתה מזכיר את השם שלו כל הזמן

303
00:19:32,380 --> 00:19:34,580
,אם יש, חס וחלילה
,מישהו שאתה שונא אותו

304
00:19:35,700 --> 00:19:37,380
.בחיים אתה לא תזכיר את השם שלו

305
00:19:38,200 --> 00:19:44,010
,ההוא, ההוא, השמן הזה
,הרזה, הנמוך, הגבוה

306
00:19:44,040 --> 00:19:48,650
,לא יודע, אתה תמציא שמות
,אבל לא תזכיר את השם שלו

307
00:19:48,680 --> 00:19:51,110
לא תיתן את השם שלו
.בצורה שהיא צורה ברורה

308
00:19:51,500 --> 00:19:56,340
מה הסיבה? כי ברגע
,שבן אדם אומר שם של בן אדם

309
00:19:56,600 --> 00:20:02,740
הוא מעורר באותו רגע כוחות של קדושה
.ומשפיע שפע על אותו בן אדם

310
00:20:03,250 --> 00:20:06,920
כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה
- להתחבר, להתקשר אליו

311
00:20:06,970 --> 00:20:08,660
,אתה מזכיר את השם שלו
.זה בתת-מודע

312
00:20:09,340 --> 00:20:12,420
,כשאתה שונא מישהו
,בתת-מודע אתה לא רוצה להשפיע עליו

313
00:20:12,440 --> 00:20:14,560
.אתה מבטל את השם שלו

314
00:20:14,870 --> 00:20:19,580
...זה אחד הדברים שבשואה
שואלים למה בשואה לא התקוממו

315
00:20:19,600 --> 00:20:22,840
.ולא נלחמו ולא זה
,יש לזה כל מיני הסברים

316
00:20:23,320 --> 00:20:26,460
,הסברים פסיכולוגיים
,שאדם רוצה לשרוד, רק לאכול

317
00:20:26,600 --> 00:20:31,380
אין לו כוח לחשוב על חירות. "תכבד העבודה
."על האנשים ואל ישעו בדברי שקר

318
00:20:32,330 --> 00:20:34,010
.אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק

319
00:20:34,540 --> 00:20:38,040
כל מי שהגיע לאושוויץ
,או לכל מחנה עבודה אחר

320
00:20:38,480 --> 00:20:41,720
,הדבר הראשון שעשו להם
.ביטלו להם את השמות

321
00:20:42,820 --> 00:20:43,870
.אין לכם שמות

322
00:20:44,800 --> 00:20:49,070
,היה פה על הזרוע של היד
.היו כותבים מספר

323
00:20:49,240 --> 00:20:52,840
.מהיום אתה מספר
,ברגע שאין לך שם

324
00:20:53,380 --> 00:20:55,690
.אין משהו שמעורר את הכוח הרוחני שלך

325
00:20:56,780 --> 00:21:01,320
,לא היו דברים שיעוררו את הכוח הרוחני
.אין לך את כוח ההתגברות

326
00:21:02,030 --> 00:21:06,840
במקביל, כאשר אנחנו במוצאי שבת
,מזכירים את אליהו הנביא

327
00:21:07,400 --> 00:21:12,250
בהזכרת השם של אליהו הנביא
,אנחנו מעוררים את הכוח של אליהו הנביא

328
00:21:12,280 --> 00:21:16,040
כביכול, שניזכר לפניו
.להיכתב בספר הזיכרונות

329
00:21:16,450 --> 00:21:17,780
.כותב את זה תחת עץ החיים

330
00:21:18,020 --> 00:21:20,700
,יש עוד מקום
,מצאתי גמרא במסכת חגיגה טו

331
00:21:20,900 --> 00:21:26,080
שמלאך מטט, מלאך מטט היה יושב
.וכותב את זכיותיהם של ישראל

332
00:21:26,100 --> 00:21:28,100
.יושב וכותב את זכיותיהם של ישראל

333
00:21:28,480 --> 00:21:30,950
זה איזשהו ספר
.שנמצא למעלה בשמיים

334
00:21:31,300 --> 00:21:33,370
פה בנביא הספר הזה מוזכר

335
00:21:33,600 --> 00:21:37,740
,שאם יושבים ועוסקים בתורה
.הקב"ה מיד הולך ורושם בספר הזיכרון

336
00:21:38,190 --> 00:21:42,020
?מתי מוציאים את הספר של הזיכרונות הזה
?מתי זה יוצא בתכלס

337
00:21:42,370 --> 00:21:44,130
?איפה זה יוצא
.לא כתוב פה

338
00:21:44,720 --> 00:21:46,130
,זה כתוב בספר דניאל

339
00:21:46,600 --> 00:21:50,340
.בסוף ספר דניאל
,אני, אגב, ממליץ למי שרוצה

340
00:21:50,370 --> 00:21:53,570
יש הרבה מאוד נבואות
,שעוסקות באחרית הימים

341
00:21:53,990 --> 00:21:56,570
.מה עתיד להיות ואיך עתיד להיות
.זה מופיע בספר דניאל

342
00:21:57,050 --> 00:22:01,360
.זה נכתב לפני למעלה מ-2,400 שנה

343
00:22:01,930 --> 00:22:05,880
זה לא ייאמן, כל ההיסטוריה
,שאנחנו מכירים אותה

344
00:22:06,270 --> 00:22:10,890
כל ההיסטוריה הזו נכתבה
.לפני 2,400 שנה

345
00:22:10,930 --> 00:22:12,890
.אנחנו חווינו את זה על בשרנו כבר

346
00:22:13,380 --> 00:22:16,070
,תשעים ותשע אחוז מהנבואות כבר מאחורינו

347
00:22:16,370 --> 00:22:19,530
מה שנותר זה מספר נבואות אחרונות
.שעוסקות באחרית הימים

348
00:22:19,930 --> 00:22:25,850
,והנבואה הזו מופיעה בספר דניאל
.שם כתוב את המשפט הבא

349
00:22:26,700 --> 00:22:32,940
המלאך גבריאל מתגלה לדניאל הנביא
...והוא אומר לו: תדע לך

350
00:22:32,960 --> 00:22:35,480
.יש שם הסבר למה דווקא דניאל וגבריאל

351
00:22:35,970 --> 00:22:40,300
,דניאל מסמל על דינים
.גבריאל זה מלאך שממונה על דין

352
00:22:40,940 --> 00:22:43,840
יש אותו כוח שנמצא
גם למלאך וגם לנביא

353
00:22:44,070 --> 00:22:48,350
אז זו הסיבה שהמלאך גבריאל היה מתגלה
באופן קבוע לדניאל

354
00:22:48,550 --> 00:22:52,010
,ומדבר, מסביר לו
.מפרט לו כל מיני דברים ועניינים

355
00:22:52,360 --> 00:22:56,800
,שם הוא כותב לו דבר מאוד מעניין
,הוא סוקר לו 2,400 שנה קדימה

356
00:22:56,810 --> 00:22:59,480
:את כל ארבע הגלויות שעתידות להיות
...יוון, רומי

357
00:22:59,890 --> 00:23:02,160
מזכיר שם כל מיני נתונים
מאוד מאוד מדהימים

358
00:23:02,570 --> 00:23:06,700
,ואז הוא מגיע לנתון האחרון
.שזה ממש באחרית הימים

359
00:23:07,330 --> 00:23:08,740
.הוא אומר לו את המשפט הבא

360
00:23:09,100 --> 00:23:11,630
אגב, הוא מגלה לו פה
.את העניין של הגאולה

361
00:23:12,150 --> 00:23:14,560
.כתוב מתי, כתוב את התאריך של הגאולה

362
00:23:14,910 --> 00:23:19,740
,מי שיזכה לפצח את התאריך
.מורידים לו את הכובע

363
00:23:19,770 --> 00:23:22,260
.הרבה ניסו לתת את התאריכים

364
00:23:22,600 --> 00:23:24,580
,פה הוא נתן לו
:הוא אמר לו את המשפט הבא

365
00:23:24,860 --> 00:23:30,100
ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר"
."עד עת קץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת

366
00:23:30,490 --> 00:23:33,540
:הוא כותב לו שמה גם
,"לעידן, לעת עידנים"

367
00:23:33,580 --> 00:23:37,050
הוא מביא לו: "כי למועד מועדים וחצי
."'וככלות נפץ יד עם ה

368
00:23:37,640 --> 00:23:39,300
,כאן מוצפן העניין של הגאולה

369
00:23:39,320 --> 00:23:43,100
...אבל מי שיצליח לפענח את זה
.כתוב שרק שניים נגלה להם הקץ

370
00:23:43,620 --> 00:23:47,760
.אחד זה דניאל והשני זה יעקב אבינו
.יותר נכון, יעקב ודניאל

371
00:23:47,800 --> 00:23:51,360
הם היחידים שידעו ממש
.את התאריך של הקץ בצורה ברורה 

372
00:23:51,390 --> 00:23:55,100
כל השאר רק מנסים לפענח
.ולהביא את התאריכים

373
00:23:55,390 --> 00:23:56,880
.פה הוא אומר לו משפט מסוים

374
00:23:57,340 --> 00:24:00,200
:המלאך גבריאל אומר לדניאל הנביא כך

375
00:24:01,570 --> 00:24:06,340
בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול"
העומד על בני עמך

376
00:24:06,930 --> 00:24:13,670
והייתה עת צרה ליעקב"
אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא

377
00:24:14,220 --> 00:24:17,750
."ובעת ההיא ימלט עמך"
?מי יזכה להימלט

378
00:24:18,180 --> 00:24:20,170
."כל הנמצא כתוב בספר"

379
00:24:20,540 --> 00:24:22,240
.כאן כתוב דבר מאוד מעניין

380
00:24:22,630 --> 00:24:24,650
המלאך גבריאל אומר לו: תדע לך

381
00:24:25,260 --> 00:24:30,190
.שבאחרית הימים תהיה עת צרה ליעקב
,צרה היא מלשון ציר

382
00:24:30,610 --> 00:24:33,260
.זה כמו חבלי לידה לקראת הגאולה

383
00:24:33,660 --> 00:24:37,140
עם ישראל יכנס למצב
,של קושי עצום מאוד

384
00:24:37,560 --> 00:24:41,770
."אשר לא נהייתה מהיות עם ישראל לגוי"

385
00:24:41,780 --> 00:24:47,610
מאז 3,300 שנה לא תהיה צרה
.כמו הצרה הזו באחרית הימים

386
00:24:48,470 --> 00:24:50,520
אבל, כאן הוא אומר לו
.דבר מאוד מעניין

387
00:24:51,040 --> 00:24:57,110
אומר לו: תדע לך שמי שיהיה כתוב בספר
.הוא יזכה להינצל

388
00:24:57,870 --> 00:25:04,790
,איזה ספר? כל המפרשים כותבים במקום
מצודת ציון, הרס"ג ועוד, מסבירים כאן במקום

389
00:25:05,140 --> 00:25:07,280
.שזה אותו ספר שאמר הנביא מלאכי

390
00:25:07,940 --> 00:25:12,320
,מי שיושב ועוסק בתורה
.הקב"ה רושם אותו בספר זיכרון

391
00:25:12,870 --> 00:25:16,590
?הספר הזה, מתי יוציאו את הזיכרון הזה
?מתי הוא יצא, ספר הזיכרון

392
00:25:16,980 --> 00:25:17,980
.באחרית הימים

393
00:25:18,350 --> 00:25:21,440
כשעם ישראל ייכנס למצב
,שבו הוא יצטרך הרבה ישועות

394
00:25:22,190 --> 00:25:25,480
 מי שיהיה רשום באותו ספר
.יזכה להינצל

395
00:25:26,040 --> 00:25:29,320
?מי יהיה רשום
,זה לא גורל שמיים, לא צריך פרוטקציות

396
00:25:29,690 --> 00:25:32,730
,לא צריך להיות קשרים
.לא צריך להיות מחובר לאף אחד

397
00:25:33,030 --> 00:25:35,620
:אתה צריך להיות מחובר רק לאחד
.לבורא עולם

398
00:25:36,850 --> 00:25:41,050
.אם אדם יהיה מחובר לקב"ה
?ואיך מתחברים לקב"ה

399
00:25:41,090 --> 00:25:42,540
:אומר הנביא מלאכי שני דברים

400
00:25:43,300 --> 00:25:45,910
,קודם כול תעסוק בתורה
,תקבע עיתים לתורה

401
00:25:45,970 --> 00:25:48,260
,תהיה מחובר לעסק התורה

402
00:25:48,600 --> 00:25:52,460
,ודבר שני: את המצוות שאתה עושה
.תעשה אותן מתוך שמחה

403
00:25:52,990 --> 00:25:56,240
.מה שאתה עושה - שמח במה שאתה עושה

404
00:25:56,580 --> 00:26:01,050
:זה הדבר שהוא הדבר החשוב ביותר
.שמחה בעבודת השם

405
00:26:01,400 --> 00:26:05,010
- אתה עושה מצווה, התפללת, הנחת תפילין

406
00:26:05,040 --> 00:26:07,170
,כל מצווה שאתה עושה
.תשמח במה שאתה עושה

407
00:26:07,680 --> 00:26:10,270
.במקביל, שב ותקבע עיתים לתורה

408
00:26:10,520 --> 00:26:12,450
.עשית שני דברים כאלו
.זה לא קשה

409
00:26:12,840 --> 00:26:13,890
,אלה דברים קטנים

410
00:26:13,970 --> 00:26:17,950
,אבל אם אדם עושה אותם
.הוא זוכה להיכתב באותו ספר הזיכרון

411
00:26:18,340 --> 00:26:24,350
?מתי מוציאים את הספר הזה
.בזמן שאתה תשווע שהקב"ה יושיע אותך

412
00:26:24,750 --> 00:26:26,680
זה הזמן שבו הספר הזה יצא

413
00:26:27,010 --> 00:26:31,560
וזה הזמן שבו באמת האדם כביכול
.יושיע את עצמו. זה העניין של הגאולה

414
00:26:31,910 --> 00:26:34,610
ופה אנחנו נסכם את זה
:במשפט הבא

415
00:26:35,480 --> 00:26:42,180
אומר הנביא מלאכי: "ושבתם וראיתם
."בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו

416
00:26:42,640 --> 00:26:50,870
באחרית הימים מה שבאמת באמת ייתפס
.זה בין מי שעובד את הקב"ה למי שלא עבדו

417
00:26:51,470 --> 00:26:53,180
.זה לא ייתפס מגזרית

418
00:26:53,490 --> 00:26:57,930
- אם אתה שייך למגזר פלוני
.יאללה, אתה בספר הצדיקים

419
00:26:58,640 --> 00:27:03,290
- אם אתה שייך למגזר כזה
.נכתבת בספר הרשעים, חס ושלום

420
00:27:04,030 --> 00:27:05,510
.זה לא נתפס בצורה כזו

421
00:27:06,030 --> 00:27:09,480
:הקב"ה, כל בן אדם יבוא ויגיד לו
,תגיד לי

422
00:27:10,020 --> 00:27:14,700
,האם היית עבד שלי, עובד אלוקים
האם היית עבד שלי

423
00:27:15,120 --> 00:27:16,940
?או היית שכיר שלי

424
00:27:17,110 --> 00:27:18,940
?אתם יודעים מה ההבדל בין עבד לשכיר

425
00:27:19,830 --> 00:27:22,700
.שכיר מסיים יום עבודה, הולך הביתה

426
00:27:23,600 --> 00:27:28,170
,בעל הבית מתקשר אליו
.הוא אומר לו: אדוני, אלו לא שעות העבודה

427
00:27:28,730 --> 00:27:31,970
.בשעות העבודה אין בעיה
,עכשיו אני נמצא בבית

428
00:27:31,990 --> 00:27:35,000
.עכשיו אני בהפסקה
.אל תגיד לי מה לעשות

429
00:27:35,710 --> 00:27:37,260
.למה? אני שכיר שלך

430
00:27:37,690 --> 00:27:42,130
מה זה עבד? עבד זה אדם
.שמחויב לבעל הבית שלו

431
00:27:42,650 --> 00:27:45,210
,יקפיץ אותך ב-02:00 לפנות בוקר
.אתה מגיע

432
00:27:45,570 --> 00:27:46,790
.למה? כי אתה עבד

433
00:27:47,130 --> 00:27:52,520
:אומר הקב"ה באחרית הימים
.אני אבדוק מי היה שכיר שלי, מי היה עבד שלי

434
00:27:52,960 --> 00:27:59,260
מי שהיה שכיר שלי, מתי שיש מסגרת
- ויש סדר ויש זמנים

435
00:28:00,260 --> 00:28:01,260
.צדיק, יושב ולומד

436
00:28:01,870 --> 00:28:05,090
,מתי שיש בין הזמנים
- "נמצא ב"בין הזמנים

437
00:28:05,490 --> 00:28:08,590
.עכשיו, בורא עולם, עזוב
,אלו שעות שאני משוחרר, עזוב

438
00:28:08,920 --> 00:28:11,830
.תשחרר לחץ, אל תלחיץ אותי
.עכשיו אני שכיר שלך

439
00:28:12,560 --> 00:28:15,020
זה, אדם כזה, באחרית הימים
.תהיה לו בעיה

440
00:28:15,510 --> 00:28:18,520
,אבל אם אדם היה עבד של הקב"ה
?מה זה עבד

441
00:28:18,860 --> 00:28:23,090
,אתה אומר: בורא עולם, אני מחובר אליך
- בורא עולם, אני קשור אליך בכל עת ובכל מצב

442
00:28:23,460 --> 00:28:27,390
,אדם כזה, אומר הקב"ה
באחרית הימים אתה תראה את ההבדל

443
00:28:27,440 --> 00:28:29,960
.בין עובד אלוקים לבין אשר לא עבדו

444
00:28:30,610 --> 00:28:34,260
,איך זה יגיע? אותו אור
,"הנה יום בא בוער כתנור"

445
00:28:34,300 --> 00:28:36,680
,אותו אור, שזה למעשה אור שבעת הימים

446
00:28:37,060 --> 00:28:39,060
.הקב"ה יאיר אותו באור הגנוז

447
00:28:39,540 --> 00:28:42,770
,הצדיקים יתרפאו
.הרשעים, חלילה, יהיו נידונים בו

448
00:28:43,180 --> 00:28:44,780
.זו למעשה הנבואה האחרונה

449
00:28:45,160 --> 00:28:48,520
.הנביא מלאכי הוא עזרא הסופר
.הוא חותם את הנביאים

450
00:28:49,380 --> 00:28:52,530
,אחריו, ביום שהוא נפטר
,עזרא הסופר, ביום שהוא נפטר

451
00:28:52,820 --> 00:28:54,530
,כתוב בברייתא דסדר עולם

452
00:28:54,920 --> 00:28:57,850
פסקה הנבואה, לא היו יותר נביאים

453
00:28:58,330 --> 00:29:02,050
,ובאותו זמן, באותה שנה, יותר נכון

454
00:29:02,280 --> 00:29:04,240
.עלה אלכסנדר מוקדון לשלטון

455
00:29:04,660 --> 00:29:07,170
.אלכסנדר מוקדון זה מסמל על מלכות יוון

456
00:29:07,660 --> 00:29:12,530
,יוון סימלה את האתיאיסטיות
,האדם במרכז, אתונה, ספרטה

457
00:29:13,040 --> 00:29:16,390
,גוף, ספורט, אתונה
.מחשבה, לוגיקה

458
00:29:16,720 --> 00:29:18,220
.האדם נמצא במרכז

459
00:29:18,530 --> 00:29:21,270
נותק הקשר בינינו
.לבין המערכות הרוחניות

460
00:29:21,590 --> 00:29:24,300
.זה היה באותה שנה שנפטר עזרא הסופר

461
00:29:24,670 --> 00:29:28,580
:אומר עזרא הסופר
.אני עומד עכשיו לסיים, לא תהיה יותר נבואה

462
00:29:28,950 --> 00:29:32,040
,הנבואה תתחדש, בעזרת השם
.בביאת המשיח

463
00:29:32,320 --> 00:29:35,890
ושפכתי רוחי על כל בשר"
"והיו בניכם ובנותיכם נביאים

464
00:29:36,560 --> 00:29:40,540
."וכתוב שתרבה הדעת "כמים לים מכסים

465
00:29:40,930 --> 00:29:43,340
זה, בעזרת השם, בגאולה השלמה
.במהרה בימינו

466
00:29:43,750 --> 00:29:45,480
.אומר הנביא מלאכי: אני הולך

467
00:29:46,480 --> 00:29:52,800
:הנבואה האחרונה שיש לי להגיד לך
תהיה קשור לתורה ותשמח במה שאתה עושה

468
00:29:53,200 --> 00:29:56,900
כי בפעם הבאה
,שיתעורר האור הרוחני הזה באחרית הימים

469
00:29:57,330 --> 00:30:02,880
.מי שיהיה מוכן, יזכה
.ומי שלא, כנראה פספס את ההזדמנות

470
00:30:03,250 --> 00:30:06,210
זה למעשה כוח
.שאנחנו צריכים עכשיו לנצל אותו

471
00:30:06,590 --> 00:30:09,180
:והוא מסיים במשפט הבא
."זכרו תורת משה עבדי"

472
00:30:09,440 --> 00:30:11,600
,התורה, תהיה מחובר לתורה

473
00:30:11,640 --> 00:30:15,020
,תלמד את התורה מתוך שמחה
- תקיים את המצוות מתוך שמחה

474
00:30:15,320 --> 00:30:17,570
.זה הדבר שמחבר אותנו באחרית הימים

475
00:30:18,000 --> 00:30:20,060
.זה, בעזרת השם, הקב"ה יעזרנו

476
00:30:20,380 --> 00:30:23,330
,הדבר הזה הוא נמצא בידיים שלנו
.זה לא גורל שמיים

477
00:30:23,360 --> 00:30:24,790
.כל אחד מאיתנו יכול

478
00:30:25,100 --> 00:30:26,950
.אבל הדבר הזה תפוס בידיים שלנו

479
00:30:27,200 --> 00:30:30,590
,שהקב"ה ייזכה אותנו, בעזרת השם
שנזכה לגאולה השלמה

480
00:30:30,950 --> 00:30:34,180
,מתוך בריאות, מתוך שמחה
.אבל בעיקר מתוך עבודה

481
00:30:34,620 --> 00:30:38,610
אם המצוות שאנחנו עושים אותן
- הן מצוות שאנחנו עושים אותן מתוך שמחה

482
00:30:38,970 --> 00:30:40,790
.הצלחנו להביא, גם אם זו מצווה קטנה

483
00:30:41,310 --> 00:30:42,260
...אני אסיים

484
00:30:45,160 --> 00:30:50,010
...אני אסיים בנקודה אחת ששאל אותי
.סיפרתי את זה פה כמה פעמים

485
00:30:50,040 --> 00:30:51,780
,כל פעם שאני אומר
.אני מתחזק מזה מחדש

486
00:30:53,970 --> 00:30:59,080
שאל אותי מישהו: איך יכול להיות
?שממצוות קטנות אנחנו יכולים להביא את המשיח

487
00:30:59,500 --> 00:31:03,920
,אם רבי שמעון בר יוחאי לא הביא את המשיח
,בבא סאלי לא הביא את המשיח

488
00:31:04,300 --> 00:31:07,350
,אף אחד לא הביא את המשיח
,איך אנחנו יכולים להביא את המשיח

489
00:31:07,380 --> 00:31:08,960
?הדור המסכן והיתום שלנו

490
00:31:09,220 --> 00:31:12,270
...אמרתי לו: תשמע
.שמעתי את המשל הזה מרב גדול

491
00:31:12,840 --> 00:31:16,380
אמרתי לו: תשמע, יצא לך פעם
?לקנות גרעינים לשבת

492
00:31:16,550 --> 00:31:18,330
?לכבוד שבת יצא לך פעם לקנות גרעינים

493
00:31:19,470 --> 00:31:20,130
.הוא אמר: כן

494
00:31:20,260 --> 00:31:23,190
,אמרתי לו: אם אתה מבקש קילו גרעינים
,קילו של גרעינים

495
00:31:23,680 --> 00:31:26,680
,בא המוכר, לוקח מלוא חופניים הכף
,שם לך על המשקל

496
00:31:27,080 --> 00:31:29,320
,יצא 950 גרם
.אתה רצית קילו

497
00:31:30,600 --> 00:31:35,920
,לוקח המוכר הפעם עוד קצת גרעינים
.קצת, הפעם לא הרבה, שם על המשקל - 990 גרם

498
00:31:36,320 --> 00:31:37,220
.אתה רוצה קילו

499
00:31:37,920 --> 00:31:42,910
,לוקח עכשיו טיפ-טיפונת גרעינים
.שם על המשקל - 999 גרם

500
00:31:43,080 --> 00:31:46,210
.אתה רוצה לראות על המשקל 1.00

501
00:31:46,900 --> 00:31:50,660
,לוקח המוכר שני גרעינים
.מרים, בא לשים על המשקל

502
00:31:50,930 --> 00:31:54,190
,אתה עוצר אותו
,לפני שהוא שם את הגרעינים בשקית

503
00:31:54,600 --> 00:31:56,240
:אתה אומר לו דברים קל וחומר

504
00:31:56,990 --> 00:32:02,060
ומה מתי ששמת את מלוא חופניים הכף
,לא הגעת לקילו

505
00:32:02,360 --> 00:32:05,170
עכשיו משני גרעינים מסכנים
?אתה חושב שתגיע לקילו

506
00:32:06,020 --> 00:32:12,060
,התשובה פשוטה: כשהשקית ריקה
,באמת שני גרעינים לא ישחקו על המשקל

507
00:32:12,070 --> 00:32:15,210
?מה זה ישפיע
,אבל כשהשקית מלאה

508
00:32:15,540 --> 00:32:17,600
.שני גרעינים יכולים להביא לך את המכסה

509
00:32:18,130 --> 00:32:21,360
אמרתי לו: תשמע, אם אני הייתי חי
,לפני 2,000 שנה

510
00:32:21,840 --> 00:32:25,630
,המצוות הקטנות שלי, הגרעינים הקטנים שלי
.באמת לא היו משחקים על המשקל

511
00:32:26,150 --> 00:32:30,390
 - בשביל זה הביאו את רבי שמעון בר יוחאי
,שם את הזוהר הקדוש

512
00:32:30,800 --> 00:32:33,440
,היום הייתה ההילולא של רבי יוסף קארו
 - של האלשיך

513
00:32:33,900 --> 00:32:36,010
,שם את השולחן ערוך

514
00:32:36,030 --> 00:32:38,490
,האר"י ז"ל שם את תורת הקבלה

515
00:32:38,760 --> 00:32:42,170
,כל הצדיקים שהיו לנו
,כל הדורות, כל אחד שם משקל כבד

516
00:32:42,870 --> 00:32:46,100
,רבי יהודה הנשיא את המשניות
,רב הינא, רב אשי את התלמוד

517
00:32:46,550 --> 00:32:48,440
.כל אחד שם, שם משקל משקל

518
00:32:48,790 --> 00:32:53,310
?מה נותר
,"הגענו לדור "עקבתא דמשיחא

519
00:32:53,700 --> 00:32:55,410
.דור העקב, אנחנו בסיום

520
00:32:55,900 --> 00:32:59,060
כשעם ישראל יצא ממצרים
.הם נקראו דור דעה

521
00:32:59,410 --> 00:33:01,110
.הדעת נמצאת בראש

522
00:33:01,160 --> 00:33:05,060
היום אנחנו דור מסכן, לא נמצאים
,בדור דעה, הגענו לקרסוליים כבר

523
00:33:05,420 --> 00:33:06,610
,עקבתא דמשיחא

524
00:33:07,000 --> 00:33:10,830
?אבל מה היתרון שלנו
שכבר כולם, הדורות לפנינו

525
00:33:10,850 --> 00:33:15,390
.שמו על המשקל משקל כבד
:מה נותר? הגרעינים הקטנים שלנו

526
00:33:15,880 --> 00:33:18,370
.מצווה קטנה שלי, מצווה קטנה שלך

527
00:33:18,540 --> 00:33:22,110
,כל אחד מאיתנו יתחזק
,"איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק"

528
00:33:22,450 --> 00:33:26,410
,במצוות קטנות, אבל כל מצווה
,נעשה אותה מתוך שמחה. לא משנה הכמות

529
00:33:26,850 --> 00:33:30,260
העיקר השמחה
.להיות קשורים ומחוברים לתורה

530
00:33:30,460 --> 00:33:33,780
זה, בעזרת השם, יביא אותנו
,לגאולה השלמה מתוך שמחה

531
00:33:33,860 --> 00:33:36,600
.מתוך קדושה וטהרה
.תודה רבה לכולם על ההקשבה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)