x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - שביעי של פסח: לקלוט נכון את המציאות

הרב בועז שלום

ויהי בשלח פרעה – לשון צער. למה לא שמחה, הרי יצאנו ממצרים? "בשלח פרעה" האם הוא שלח, לא ה' הוציאנו? על מה נסובה שיחתו של רבי ירוחם ממיר בעקבות אסון של קריסת גשר וטביעת 45 איש? ומדוע איננו מתחזקים מקריאת עיתון – כשרואים דיני שמים? ומה ביאר המגיד מדובנא על הפסוק 'פלגי מים לב מלך ביד ה''? ומדוע האדריכל של יציאת מצרים – משה רבינו – נעדר מן ההגדה?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (105 מדרגים)