x
הרב ברוך רוזנבלום

גם זו לטובה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה הבדל בין אכילתו של יהודי לזה שאינו יהודי?

הקרבנות שישתמרו גם לאחר בואו של משיח.

והאם התפילה תתבטל לעתיד לבוא?

בשביל מה להביא קרבן תודה אם לא יהיו צרות לעתיד לבוא?

הסתכלות נכונה על אירועי החיים.

סיפור המגילה ע”פ הסתכלותו של נחום איש גם זו, מהלך משנה חיים.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)