הרב בועז שלום

הרב בועז שלום: פרשת פקודי - עת לבנות ועת להרוס

הרב בועז שלום

משה מקים את המשכן במשך שבעה ימים – בכל יום שלש פעמים, מקים – ומפרק, מדוע?? מה התפקיד של האדם בעולם, וכיצד זה מקביל למשכן? כיצד לא נתייאש ו'נתפרק' בעקבות נפילות?