הרב ראובן זכאים

הרב ראובן זכאים - רוצה גם - חלק ג - מה שמגיע מגיע

הרב ראובן זכאים

כשאדם מלא אמונה שהכל נקצב ונקבע מן השמים. וכמה שישתדל ויתאמץ לא ישיג אף קמצוץ מעבר למה שנקבע עבורו מראש, הקנאה נעלמת. ואדרבה מכאן ואילך נפתח הפתח להצלחה. נתעניין בשלומו של הקוף החביב של הפריץ ונלמד יחד כיצד האמונה היא שסללה את הדרך לישועה!