הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת תצוה

הרב ברוך רוזנבלום

מסודות הפרשה - הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מרתק. פרשת תצווה.