הרב יגאל כהן

מידה כנגד מידה - הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן

הקב"ה מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. מה זה אומר? ואיך זה זה בא לידי ביטוי? שיעורים באמונה