הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מה אתה מעדיף?

הרב יצחק פנגר

הרב פנגר מסביר: מה משפיע על הבחירות שלנו בחיים? ולמה שאדם ישתנה במהלך החיים?