x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום: פרשת בשלח - נסיונות המן

הרב בועז שלום

נאמר במן "למען אנסנו" – איזה נסיון היה במן? האם המן התחלף למאכל עצמו, או רק טעמו השתנה? מה קורה כשאדם שקוע בקדירתו ומאכליו, והאם זה מנוגד לתפיסת היהדות? וכיצד ניחם אליהו את רבי עקיבא בעוניו כשדר במתבן?