x
הרב הרצל חודר

ממצרים גאלתנו - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע, והשבוע - פרשת בא:
 
מי קם לתחיה במצרים?
איך גילו ישראל את כל אוצרותיהם של המצריים?
מהו "אור במושבותם" ואיך זה קשור למתן תורה?
מה המצוה הראשונה שנאמרה במצרים?
איזה דברים משה התקשה והם נרמזו בשמו?
מה מרמז נתינת גם על משקוף ומזוזות הבית?
איזה דבר (מלבד כסף וזהב) הוציאו ישראל ממצרים?
 

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)