x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת שמות - אמונת חכמים

הרב בועז שלום

עמרם – גדול הדור - גירש את אשתו בעקבות גזירת השמדת הבנים, והחזירה לאחר שכנוע בתו מרים בת החמש... היתכן? משה מצוה את בנ"י לחזור לעבר המצרים הרודפים אחריהם. זאת התאבדות. כיצד העם שמע לו?? כיצד הורה החזו"א לטפל בחולה דיזנטריה, ומדוע הורה הוראות סותרות לשני אנשים?

 

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)