הרב הרצל חודר

סיפורי צדיקים: רבי יעקב אבוחצירא

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בפינה מיוחדת נותן לנו הצצה נדירה לעולמם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים, בקטע זה יספר הרב על רבי יעקב אבוחצירא - האביר יעקב