x
הרב יצחק פנגר

פיצול אישיות - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

כל אחד מאיתנו סובל מפיצול אישיות. האמנם? הרב יצחק פנגר בהרצאה מרתקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,480 --> 00:00:45,050
.טוב, בואו נתחיל

2
00:00:45,080 --> 00:00:47,290
.חבר'ה, שלום. ערב טוב

3
00:00:47,630 --> 00:00:49,570
.טוב לראות אתכם. הבה נתחילה

4
00:00:51,480 --> 00:00:52,610
,היום אני אגע בנקודה

5
00:00:52,630 --> 00:00:54,180
.שמבחינתי היא מאוד חשובה

6
00:00:56,450 --> 00:01:00,600
כל אחד מאיתנו סובל
.ברמה כזו או אחרת מפיצול אישיות

7
00:01:02,500 --> 00:01:04,490
,מה... זה לא נשמע חיובי

8
00:01:05,340 --> 00:01:07,930
."בפרט בדור של "חשוב טוב - יהיה טוב

9
00:01:09,120 --> 00:01:12,570
אבל אני אגע במשהו
.שבעצם התורה מספרת לנו על רבקה

10
00:01:13,980 --> 00:01:19,090
רבקה, היא נכנסת להיריון
.ויש לה שני בנים בבטנה

11
00:01:19,930 --> 00:01:21,130
.היא לא יודעת שאלה שני בנים

12
00:01:21,900 --> 00:01:24,740
."הפסוק אומר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה

13
00:01:25,250 --> 00:01:28,360
.היא, יש לה בלגן בבטן

14
00:01:29,360 --> 00:01:31,060
:חז"ל מספרים לנו
כאשר היא עוברת

15
00:01:31,070 --> 00:01:34,050
- ליד איזשהו בית כנסת
,ילד מספר 1

16
00:01:34,070 --> 00:01:35,750
- אנחנו יודעים שזה היה יעקב
.מנסה לצאת

17
00:01:35,810 --> 00:01:38,180
!היי, תני לצאת, תני
.היא מרגישה תזוזות

18
00:01:39,110 --> 00:01:43,020
,כשהיא עוברת ליד מקום אחר
,אנטיתזה לבית כנסת

19
00:01:43,690 --> 00:01:46,600
- ההוא השני, עשיו, מנסה לצאת
...לה, לה, לה, לה

20
00:01:47,600 --> 00:01:50,720
?עכשיו, היא אומרת: די, מה קורה פה
.מה איתו? הוא לא סגור על עצמו

21
00:01:51,460 --> 00:01:56,600
- לא, מילא תגיד לי: רוצה בית כנסת
.יפה, ילד טוב ירושלים, נהדר

22
00:01:57,340 --> 00:02:00,150
- רוצה בלגנים
.בסדר, זה הוא. יאללה, סבבה

23
00:02:00,620 --> 00:02:02,760
.אבל שיחליט: או או

24
00:02:03,850 --> 00:02:05,420
"'ואז "ותלך לדרוש את ה

25
00:02:05,610 --> 00:02:07,200
כי אדם, לפעמים יש לו
.ככה קונפליקטים

26
00:02:07,730 --> 00:02:12,120
.שני בנים, שני בנים
.זה מה שמרגיעים אותה בעצם

27
00:02:12,790 --> 00:02:13,770
.תהיי רגועה, חמודה

28
00:02:14,900 --> 00:02:19,120
,למה? "כי שני בנים במעייך
."שני גויים ממעייך ייפרדו

29
00:02:19,730 --> 00:02:22,150
,שתי מציאויות שונות
.שני עולמות שונים

30
00:02:22,170 --> 00:02:24,930
,יש לך פה את עשיו מצד אחד
.'זה ילד מספר א

31
00:02:25,190 --> 00:02:28,080
.'יעקב ילד מספר ב
אלה שני דברים שונים

32
00:02:28,100 --> 00:02:29,350
.וזה מרגיע אותה

33
00:02:30,370 --> 00:02:33,140
למה מרגיע אותה? יש לה ילד אחד
.שהוא יהיה בלגניסט

34
00:02:34,500 --> 00:02:38,450
עצם זה שאני יודעת אבל שיש פה
,חלוקת תפקידים, נקרא לזה ככה

35
00:02:38,880 --> 00:02:39,480
.זה מרגיע

36
00:02:40,350 --> 00:02:42,310
.גם אצלנו יש בערך את אותה תופעה

37
00:02:42,740 --> 00:02:47,450
כתוב בספרי החסידות
שהמחשבות של האדם

38
00:02:48,020 --> 00:02:51,460
,הן מעין הילדים שלו
.הן הפירות שלו

39
00:02:52,210 --> 00:02:54,160
ולכן גם אצלנו לפעמים המחשבות

40
00:02:54,230 --> 00:02:57,810
...נמצאות באיזושהי
.נמצאות בקונפליקט מסוים

41
00:02:58,490 --> 00:03:01,210
,יכול להיות שיש לנו תקופה
ימים, שעות, רגעים

42
00:03:01,230 --> 00:03:02,820
.שהמחשבות שלנו ממש גבוהות

43
00:03:03,500 --> 00:03:06,700
,אתה חושב דברים ברומו של עולם
,אתה רוצה, לא יודע מה

44
00:03:06,720 --> 00:03:09,370
מצד אחד פילוסופיה גבוהה
,ונקייה כזאת

45
00:03:09,710 --> 00:03:13,100
,מצד שני בוא נעזור לעולם
,בואו נציל את העולם

46
00:03:13,400 --> 00:03:14,600
.אני אוהב את כולם

47
00:03:15,340 --> 00:03:17,170
.מחשבות יפות, גבוהות, נקיות כאלה

48
00:03:17,230 --> 00:03:19,920
:מצד שני, יש לך מחשבות
.בא לי בלגן

49
00:03:21,330 --> 00:03:22,050
...לא יודע

50
00:03:23,160 --> 00:03:25,770
.והדבר הזה לא מתאים, זה לא מתאים
?כאילו, מי אני? מי אני

51
00:03:26,240 --> 00:03:29,290
אני הצדיק הזה
?או שאני הבלגניסט הזה

52
00:03:30,260 --> 00:03:33,750
:אדם צריך לדעת
אתה בעצם מציאות אובייקטיבית

53
00:03:33,810 --> 00:03:36,250
.ויש בתוכך שני כוחות

54
00:03:37,150 --> 00:03:39,950
יש בתוכי כוח שימשוך אותי
,לקדושה, לטהרה

55
00:03:39,960 --> 00:03:42,550
,לרצון להיות אדם טוב בעולם
.להיות אדם טוב

56
00:03:43,150 --> 00:03:45,900
,מצד שני, באותה מידה
,עם כוחות שווים, אני אומר לכם

57
00:03:46,540 --> 00:03:48,930
.יש לך כוח שמושך אותך ללא טוב

58
00:03:50,030 --> 00:03:50,890
.ושניהם זה אני

59
00:03:51,860 --> 00:03:53,060
,שני הכוחות האלה הם בתוכי

60
00:03:53,080 --> 00:03:55,820
,והחוכמה היא איך אני שולט בהם
איך אני מזהה אותם

61
00:03:56,700 --> 00:03:59,650
כי בסופו של דבר
.אני הטוב, לא הרע

62
00:04:00,800 --> 00:04:04,460
היהדות מסתכלת על העולם
,שאין בן אדם שהוא באמת רע

63
00:04:05,240 --> 00:04:07,740
.במהות שלו רע
.אין כזה דבר

64
00:04:09,370 --> 00:04:12,950
,יש אדם שעושה מעשים רעים
.בהחלט, אבל הוא לא רע

65
00:04:13,490 --> 00:04:16,220
,כי אם הוא היה רע בעצם
.להבדיל, כמו בעל חיים

66
00:04:16,900 --> 00:04:20,480
,אני חושב שנמר, אריה
.יש שיכנו אותם רעים

67
00:04:20,490 --> 00:04:22,330
.למה? כי הוא אוכל כבשים

68
00:04:23,060 --> 00:04:25,560
הוא אוכל צביים
.או איילות חמודות

69
00:04:26,130 --> 00:04:28,600
אבל אתה לא יכול להגיד
שהאריה הוא רע, זו לא הגדרה נכונה

70
00:04:29,050 --> 00:04:29,850
.כי זה הוא

71
00:04:30,560 --> 00:04:35,440
,אדם שיעשה דבר כזה
.ירצח חס ושלום, הוא יהיה אדם רע

72
00:04:35,750 --> 00:04:37,960
?למה? אבל מה אתה רוצה ממנו
.לא, כי יש לו בחירה

73
00:04:39,240 --> 00:04:41,570
,לכן יש פה יסוד
,שאנחנו תכף נראה איך אנחנו עובדים איתו

74
00:04:42,360 --> 00:04:44,450
שאדם מרגיש
,שהוא רוצה להיות בן אדם טוב

75
00:04:44,560 --> 00:04:46,280
,הוא רוצה להשקיע
לכן הוא רוצה גם תגמול

76
00:04:46,300 --> 00:04:47,380
.על המעשים הטובים שלו

77
00:04:47,630 --> 00:04:49,870
היה איזה אחד
.שבא למנכ"ל במפעל

78
00:04:49,890 --> 00:04:51,870
:עובד שנתיים. אומר
,תקשיב, שנתיים אני עובד פה

79
00:04:52,860 --> 00:04:55,930
,לא יודע, לא קיבלתי העלאה
.לא קידום, לא שום דבר

80
00:04:55,960 --> 00:04:57,760
,אני קורע את עצמי וזה
?מה קורה

81
00:04:58,710 --> 00:05:00,660
:אמר לו המנכ"ל
?אתה קורע את עצמך

82
00:05:00,740 --> 00:05:03,840
?כמה שעות אתה עובד ביום
!אמר לו: שמונה שעות! שמונה שעות

83
00:05:04,470 --> 00:05:09,220
.אמר: נו, אז יש 24 שעות ביום
?שליש אתה עובד, בסדר

84
00:05:10,170 --> 00:05:10,940
.שליש אתה עובד

85
00:05:11,270 --> 00:05:13,450
- אז אם בשנה יש 365 יום

86
00:05:13,660 --> 00:05:15,520
,שיהיה קל לחשב
- לפעמים זה 366

87
00:05:15,870 --> 00:05:17,210
.אז שליש מהשנה אתה עובד

88
00:05:17,880 --> 00:05:20,360
אז שליש מ-366
.זה 122 יום

89
00:05:20,540 --> 00:05:22,230
.בסדר? 122 יום אתה עובד

90
00:05:22,860 --> 00:05:24,230
,שבתות, כמה שידוע לי
.אתה לא עובד

91
00:05:24,800 --> 00:05:27,720
.בימי שישי אנחנו גם לא עובדים
?יש 52 שבתות בשנה

92
00:05:28,440 --> 00:05:31,560
,שישי, יום שישי גם 52
?ביחד זה 104

93
00:05:32,110 --> 00:05:34,990
.אז תוריד 104 מ-122 - 18 יום אתה עובד

94
00:05:36,570 --> 00:05:40,530
,כמה שידוע לי, ראש השנה
.סוכות, חגים - אלה שמונה ימים שאתה לא עובד

95
00:05:40,770 --> 00:05:41,720
.נשארו 10 ימים

96
00:05:41,970 --> 00:05:44,600
.אתה לוקח בד"כ 14 יום בשנה חופשה

97
00:05:45,040 --> 00:05:48,120
.אתה חייב לנו ארבע ימים, אח שלי
?אתה עוד רוצה העלאה

98
00:05:52,810 --> 00:05:56,100
והאדם מרגיש: אני עושה
?את המקסימום שלי, אוקיי

99
00:05:56,480 --> 00:05:58,540
.אף אחד לא מעריך פה
.יאללה, לכו כולכם

100
00:06:00,390 --> 00:06:04,290
.לא, לא, לא, יש בתוכנו מאבקים
.זה טבעי, אנחנו בני אדם

101
00:06:04,860 --> 00:06:08,610
אבל בואו ננסה ללמוד
,איך אפשר באמת אבל להשתנות

102
00:06:08,650 --> 00:06:10,470
,איך אפשר באמת להתקדם

103
00:06:10,800 --> 00:06:12,720
איך אפשר לא להיבהל מעצמי

104
00:06:13,230 --> 00:06:16,050
אם יש לי מחשבות לא טובות
או אפילו, אתה יודע מה, לפעמים אני מתנהג

105
00:06:16,530 --> 00:06:18,300
.בצורה שזה לא ראוי להתנהג ככה

106
00:06:19,250 --> 00:06:21,410
?מי אני באמת
?איך אני משתנה

107
00:06:21,550 --> 00:06:23,180
.כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו

108
00:06:23,990 --> 00:06:24,820
.אז יאללה, בואו נתחיל

109
00:06:25,460 --> 00:06:29,590
,נקודה ראשונה: תראו, עשיו נקרא עשיו
.אומרים חז"ל מלשון עשוי

110
00:06:30,660 --> 00:06:35,670
עשיו נולד אדמוני
.כולו כאדרת שיער

111
00:06:36,330 --> 00:06:38,020
?"מה זה "כולו כאדרת שיער

112
00:06:38,970 --> 00:06:40,280
.הוא נולד שעיר עם פלומה

113
00:06:41,250 --> 00:06:43,800
עכשיו, אני לא מאחל
...לאף אישה פה ללדת

114
00:06:44,640 --> 00:06:46,460
תמיד את מפחדת
.שהוא יצא שעיר יותר מדי

115
00:06:46,960 --> 00:06:49,230
,לא יודע, קירח חמוד
.עיניים כחולות - זה הכי חמוד

116
00:06:50,930 --> 00:06:52,080
?אבל אורנגאוטן

117
00:06:55,200 --> 00:06:59,850
.לא... כולו כאדרת שיער
.לא תגידי פה פלומה חמודה

118
00:07:00,380 --> 00:07:03,120
,כולו כאדרת שיער
...נולד

119
00:07:04,150 --> 00:07:04,950
?מה הרעיון בזה

120
00:07:05,560 --> 00:07:08,320
- הרעיון שהוא נולד כביכול
- עוד פעם, לא לגנאי

121
00:07:08,340 --> 00:07:10,040
.אלא כחיה
?מה זאת אומרת כחיה

122
00:07:10,060 --> 00:07:13,180
חיה, כשהיא באה לעולם
.היא באה מושלמת

123
00:07:13,650 --> 00:07:14,530
?מה הכוונה מושלמת

124
00:07:15,230 --> 00:07:17,550
.לשון הגמרא: שור בן יומו קרוי שור

125
00:07:18,060 --> 00:07:20,860
,השור שנולד - כדוגמה, שור
- לא אכפת לי, כל בעל חיים זה אותו דבר

126
00:07:21,420 --> 00:07:25,250
,כמעט אין הבדל בינו לבין
?נקרא לזה, אבא שלו בן החמש, בסדר

127
00:07:26,080 --> 00:07:27,620
- אבא שלו השור הרציני בעדר

128
00:07:28,010 --> 00:07:30,080
אין הרבה הבדל בין השור שנולד
.לאבא שלו

129
00:07:30,140 --> 00:07:32,860
,מבחינת ההיגיון: אני אקח שור בן יומו

130
00:07:32,880 --> 00:07:34,210
אני יכול להמר עליו
.מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול

131
00:07:34,560 --> 00:07:36,980
,קח צב שנולד
,נולד מהביצה עכשיו

132
00:07:37,010 --> 00:07:38,240
אני יכול להמר מה הוא יהיה
:כשהוא יהיה גדול

133
00:07:38,510 --> 00:07:40,230
,מה הוא יאהב
.איך הוא ייראה, הכול

134
00:07:41,110 --> 00:07:43,210
.זה בעל חיים
?בן אדם, אתה יכול להמר עליו

135
00:07:44,080 --> 00:07:45,610
תינוק שנולד, אתה יודע
?מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול

136
00:07:46,750 --> 00:07:49,170
מאותו בן אדם יש פוטנציאל
,שהוא יצא משה רבנו

137
00:07:49,190 --> 00:07:51,930
,מאותו בן אדם יכול לצאת, להבדיל
.לא יודע מה, היטלר, יימח שמו וזיכרו

138
00:07:52,160 --> 00:07:55,050
.מאותו ילד קטן
.אין, אתה לא יכול לזהות שום דבר

139
00:07:56,660 --> 00:07:58,800
ולכן חז"ל אומרים
.שהוא נולד אדמוני

140
00:07:59,000 --> 00:08:01,180
:ואדמוני, רש"י אומר
.יהיה שופך דמים

141
00:08:01,830 --> 00:08:03,780
.עשיו נולד שופך דמים

142
00:08:04,770 --> 00:08:07,350
:למה? אומרת הגמרא במסכת שבת
.יש מושג שנקרא מזל

143
00:08:07,800 --> 00:08:08,540
.יש מזלות

144
00:08:09,170 --> 00:08:11,350
.על פי היהדות, יש שלושה סוגי מזלות

145
00:08:12,180 --> 00:08:14,200
.יש מזל שנקרא מזל החודש

146
00:08:14,550 --> 00:08:17,980
:זה אנחנו מכירים
.קשת, סרטן, וכן הלאה

147
00:08:18,920 --> 00:08:20,000
.יש מזל היום

148
00:08:20,950 --> 00:08:24,620
כל יום הוא מזל שונה
על פי שבעה כוכבי לכת

149
00:08:25,110 --> 00:08:27,860
:שראשי התיבות שלהם הם
.שצ"ם חנכ"ל

150
00:08:28,540 --> 00:08:32,520
...שבתאי, צדק, מאדים, נוגה, כוכב
.שצ"ם חנכ"ל

151
00:08:33,310 --> 00:08:34,740
:ויש מזל שעה

152
00:08:35,990 --> 00:08:38,020
.כל שעה מתחלף המזל

153
00:08:38,190 --> 00:08:39,620
.אני צריך לתקן
.סליחה, טעיתי

154
00:08:40,310 --> 00:08:42,400
"כשאני אומר "מזל היום
.זה היום של הבריאה

155
00:08:42,480 --> 00:08:46,030
- למשל, אדם נולד ביום ראשון
.לך ליום הראשון של הבריאה

156
00:08:46,050 --> 00:08:48,360
?מה היה ביום ראשון
.זה יהיה האופי שלו פחות או יותר

157
00:08:48,590 --> 00:08:49,480
.יהיה קיצוני, למשל

158
00:08:49,510 --> 00:08:52,230
,יום ראשון - שמיים וארץ
.אור וחושך - יהיה קיצוני

159
00:08:52,660 --> 00:08:56,080
.יום שני תהיה לו מידה של מחלוקת
.צריך להיזהר מכעס

160
00:08:56,290 --> 00:08:58,860
למה? ביום שני נבראה בעצם
המחלוקת הראשונה

161
00:08:58,880 --> 00:09:00,100
.בין המים העליונים למים התחתונים

162
00:09:00,750 --> 00:09:05,080
יום שלישי יהיה אדם
.שהוא יהיה מפוזר קצת

163
00:09:05,110 --> 00:09:06,970
?מה זה מפוזר
,הצמחים נבראו ביום השלישי

164
00:09:07,590 --> 00:09:10,950
ולכן ביום השלישי זה אדם
.שמצד אחד הוא לא יוכל להתמקד בדבר אחד

165
00:09:11,380 --> 00:09:13,120
,יהיה לו קשה להתמקד
.ללכת על משהו אחד

166
00:09:13,180 --> 00:09:14,180
.הוא ינסה פה, הוא ינסה שם

167
00:09:14,460 --> 00:09:17,690
היתרון שלו שהוא יכול להשתקם
מאוד מהר מנפילות

168
00:09:17,700 --> 00:09:19,480
כי הצמחים נבראו
.והצמחים משתקמים מאוד מהר

169
00:09:20,090 --> 00:09:21,720
,יום רביעי יהיה אדם חכם
,אומרת הגמרא

170
00:09:22,010 --> 00:09:23,660
.נבראו המאורות, השמש והירח

171
00:09:24,340 --> 00:09:27,090
,יהיה אדם חכם, אדם מעמיק
.אדם שמחפש פנימיות

172
00:09:27,570 --> 00:09:31,030
יום חמישי יהיה בעל חסד
.כי נבראו בעלי החיים מהמים

173
00:09:31,390 --> 00:09:32,780
.הציפורים, הדגים מהמים

174
00:09:33,440 --> 00:09:35,650
,יום שישי יהיה חזרן
,אומרת הגמרא

175
00:09:36,130 --> 00:09:39,440
יחפש כל מיני דברים טובים לעשות
.כי ביום שישי נברא האדם

176
00:09:39,460 --> 00:09:41,390
.האדם נקרא מהלך, הוא מתקדם

177
00:09:41,980 --> 00:09:43,860
,יום שבת - יהיה קדוש, קדוש

178
00:09:45,230 --> 00:09:46,470
.אבל צריך להיזהר מדיכאון

179
00:09:47,430 --> 00:09:52,970
,למה? כי שבת זה כוכב שבתאי
.כוכב מאוד קר, מרוחק

180
00:09:53,880 --> 00:09:55,520
,זה הרעיון שעם ישראל מעל המזל

181
00:09:55,890 --> 00:09:57,850
,ופה יש נקודה חשובה
.ולשם אני חותר

182
00:09:58,850 --> 00:10:00,210
?מה הכוונה שעם ישראל מעל המזל

183
00:10:01,410 --> 00:10:03,080
.גם דוד המלך נולד אדמוני

184
00:10:04,130 --> 00:10:07,420
כששמואל הנביא בא למשוך
.את דוד המלך למלך, הוא נבהל ממנו

185
00:10:07,750 --> 00:10:11,290
,הוא אמר לקב"ה: וואו, בוא'נה
.זה ג'ינג'י עצבני

186
00:10:12,100 --> 00:10:13,150
.יהיה שופך דמים

187
00:10:13,650 --> 00:10:16,770
,אמר לו הקב"ה: נכון
?אבל מה ההבדל בין עשיו לדוד המלך

188
00:10:16,870 --> 00:10:19,090
,עשיו ירצח על דעת עצמו

189
00:10:19,470 --> 00:10:21,730
דוד המלך יעשה את זה
.על פי הוראת סנהדרין

190
00:10:22,190 --> 00:10:24,340
?מה הכוונה
.יש אופי לבן אדם

191
00:10:24,740 --> 00:10:25,480
.זה האופי שלו

192
00:10:26,160 --> 00:10:28,760
.אתה לא יכול לשנות את האופי לגמרי

193
00:10:29,410 --> 00:10:32,480
מה שאתה יכול, אתה יכול
.להטות אותו לטוב או למוטב

194
00:10:33,230 --> 00:10:34,910
:לכן אומרת הגמרא
אדם שנולד במזל מאדים

195
00:10:34,920 --> 00:10:36,660
.יהיה שופך דמים
:רק יש לו שלוש אפשרויות

196
00:10:37,270 --> 00:10:39,640
או שהוא יהיה רשע
,והוא יהיה רוצח, חס ושלום

197
00:10:40,170 --> 00:10:44,820
,או שהוא יהיה בינוני ויהיה שוחט
?לא בני אדם, כן

198
00:10:46,700 --> 00:10:47,910
.והוא יכול להיות צדיק ויהיה מוהל

199
00:10:48,830 --> 00:10:51,130
:אמרה לי בחורה
?מה אני אהיה? מוהלת

200
00:10:52,910 --> 00:10:55,840
?לא, היא יכולה להיות אחות, כן
.אחות וכן האלה

201
00:10:56,750 --> 00:10:58,210
,רופאה, כן, מנתחת

202
00:10:59,800 --> 00:11:01,160
.חיילת קרבית, מה שתרצו

203
00:11:02,050 --> 00:11:03,310
.יש כאלה שלא מפחדים מדם

204
00:11:04,050 --> 00:11:05,490
...סיפרתי לכם פעם שאני

205
00:11:08,010 --> 00:11:09,040
.אני, יש לי רגישות לדם

206
00:11:10,020 --> 00:11:11,180
?סיפרתי לכם שהתעלפתי פעם

207
00:11:11,930 --> 00:11:12,950
,טוב, לא משנה
.זה בינינו

208
00:11:15,340 --> 00:11:18,370
...הבת שלי, אחת הבנות שלי
...לא רוצה לתאר לכם שלא

209
00:11:18,790 --> 00:11:20,880
,פעם הייתה לי הרצאה
,סיפרתי בהרצאה סיפור על דם

210
00:11:20,980 --> 00:11:23,610
.ומישהי התעלפה לי בהרצאה מהסיפור

211
00:11:24,400 --> 00:11:26,480
פעם ראשונה שהייתה לי
?הרצאה "מעלפת" באמת אבל, אה

212
00:11:29,290 --> 00:11:31,190
...סיפרתי את הסיפור באמצע ההרצאה

213
00:11:31,650 --> 00:11:35,620
.אמרה לי: אתה מתאר את זה יותר מדי
.אל תתאר, תספר: היה וזהו

214
00:11:39,080 --> 00:11:41,280
,הבת שלי, אחת הבנות שלי
שיחקה בבית ספר

215
00:11:41,300 --> 00:11:42,810
,ולא על אף אחד מישראל
.סגרו לה את הדלת על האצבע

216
00:11:42,980 --> 00:11:45,440
...איי, איי, איי
.זהו, עד פה התיאורים

217
00:11:46,410 --> 00:11:48,040
,"אז לקחתי אותה ל"טרם
"לקחתי אותה ל"טרם

218
00:11:48,850 --> 00:11:50,780
,יחד עם אימא
.עם אימא שלי... כאילו, אשתי

219
00:11:52,100 --> 00:11:52,990
.כאילו, אימא שלה

220
00:11:54,500 --> 00:11:55,850
.תפחד ותישן" קוראים לזה"

221
00:11:56,520 --> 00:11:57,030
.לא משנה

222
00:11:57,820 --> 00:11:59,710
"אבל לקחתי אותה ל"טרם
.ואני נוסע ככה

223
00:11:59,750 --> 00:12:01,270
,ואני, אתה יודע, אני הגבר
...אין בעיה, שום זה

224
00:12:02,150 --> 00:12:03,670
כמה שיותר מהר
.ויאללה, מגיעים

225
00:12:04,150 --> 00:12:09,150
"הגענו ל"טרם
.והיה שמה רופא ערבי חמוד

226
00:12:11,010 --> 00:12:13,450
והוא טיפל בה
.ואתה רואה רופא מסור, רציני, מקצועי

227
00:12:13,470 --> 00:12:15,200
,אתה רואה שהוא מקצועי
אבל היא פחדה

228
00:12:15,220 --> 00:12:16,430
.אז היא אמרה לי: אבא, תהיה לידי

229
00:12:17,030 --> 00:12:18,940
,אמרתי לה: אבא פה
.אבא פה, אבא פה

230
00:12:21,490 --> 00:12:23,150
.ואני מחזיק לה את היד

231
00:12:23,300 --> 00:12:25,520
,ואתה יודע, רציתי לראות מה קורה שמה
.רציתי לראות מה הוא עושה לה

232
00:12:26,440 --> 00:12:31,330
...אני מסתכל ובדיוק הייתי בקטע
.שפתחו שם את העניינים

233
00:12:32,300 --> 00:12:36,140
אני מסתכל
.ובשנייה נעשה לי לא טוב

234
00:12:38,410 --> 00:12:41,590
תקשיבו טוב, התעלפתי
...כמו איזה בחו

235
00:12:41,730 --> 00:12:44,240
.לא בחורה, חס ושלום
!הרב! הרב

236
00:12:46,270 --> 00:12:49,550
.תקשיב, טה טה טה טה, בוף! נפלתי

237
00:12:49,580 --> 00:12:51,440
.עכשיו, זו חוויה מדהימה להתעלף

238
00:12:51,470 --> 00:12:54,380
חבר'ה, אתה מרגיש שישנת
.איזה 4-3 שעות

239
00:12:55,180 --> 00:12:57,000
?עכשיו, מה הבעיה
.הרופא היה ערבי

240
00:12:57,470 --> 00:12:59,190
,ולא רק הוא
.היו שם עוד כמה חבר'ה

241
00:12:59,440 --> 00:13:01,220
כשאני פתחתי את העיניים
הם היו עליי

242
00:13:01,240 --> 00:13:03,430
...ואני שומע ככה

243
00:13:03,850 --> 00:13:05,700
!ואני: יואו! חטפו אותי! חטפו אותי

244
00:13:07,250 --> 00:13:09,960
?אתם יודעים איזה סרט זה
זהו, הייתי בטוח שאני בעזה כבר

245
00:13:09,980 --> 00:13:12,000
...וסיממו אותי ואני

246
00:13:13,100 --> 00:13:14,940
...גלעד שליט 2 יוצא לדרך

247
00:13:15,750 --> 00:13:16,760
.בפרק הבא

248
00:13:17,910 --> 00:13:20,100
?אתם יודעים איזו הרגשה זאת
.חבל על הזמן

249
00:13:20,870 --> 00:13:23,620
.טוב, מאז אני לא מסתכל על דברים כאלה
.זה לא בשבילי

250
00:13:25,220 --> 00:13:26,440
.טוב, בקיצור, לא משנה

251
00:13:27,220 --> 00:13:30,350
אז אדם שנולד במזל מאדים
,יהיה שופך דמים

252
00:13:30,390 --> 00:13:33,610
.לא תהיה לו שום בעיה עם דם
,הוא יכול להיות אח, מנתח, רופא

253
00:13:34,330 --> 00:13:36,050
,חייל ביחידה מובחרת
.לא משנה מה

254
00:13:38,050 --> 00:13:41,970
,בקיצור, לענייננו
.הנקודה העיקרית היא האופי

255
00:13:42,770 --> 00:13:44,410
חנוך לנער על פי דרכו"

256
00:13:46,090 --> 00:13:47,620
."גם כי יזקין לא יסור ממנה"

257
00:13:47,890 --> 00:13:49,820
החוכמה היא לדעת
.את האופי של הבן אדם

258
00:13:50,900 --> 00:13:53,780
.אתה לא יכול לשנות את הבן אדם לגמרי
:זה נכון לגבי כל דבר

259
00:13:53,810 --> 00:13:55,920
.זוגיות או כל דבר שנרצה

260
00:13:56,380 --> 00:13:58,780
אתה לא יכול לשנות
את הבן אדם לגמרי. זה הוא, זה הוא

261
00:13:59,490 --> 00:14:01,310
.ותלמד לחיות איתו ככה, חמוד שלי

262
00:14:01,730 --> 00:14:04,840
אל תחפש לשנות אותו במהות
.כי אתה לא תצליח אולי

263
00:14:05,370 --> 00:14:07,610
תנסה לנתב את זה
.לדברים חיוביים, זה הכול

264
00:14:08,470 --> 00:14:10,080
.כל אחד יש לו פוטנציאל חיובי

265
00:14:10,430 --> 00:14:11,950
.תנתב את זה, אל תעקם אותו

266
00:14:12,790 --> 00:14:14,060
?איך באמת משנים את הבן אדם

267
00:14:15,150 --> 00:14:16,840
היה איזה אחד שהיה לבד הרבה שנים

268
00:14:16,880 --> 00:14:19,000
והוא החליט לקנות תוכי מדבר כזה
.שיהיה לו עם מי... אתה יודע

269
00:14:19,990 --> 00:14:21,970
.הלך לחנות, קנה תוכי
,מה זה תוכי, ג'אקו

270
00:14:22,010 --> 00:14:23,520
.חביבי, זה 6,000 שקל שם עליו

271
00:14:24,530 --> 00:14:26,430
:בא למוחרת למוכר, אמר
.שמע, התוכי לא מדבר

272
00:14:27,590 --> 00:14:29,330
:אומר לו המוכר
?יש לו מראה? יש לו מראה

273
00:14:30,300 --> 00:14:31,300
.אמר: לא, לא שמתי מראה

274
00:14:31,310 --> 00:14:32,950
.אמר: שים מראה
הוא צריך לראות את עצמו

275
00:14:32,980 --> 00:14:35,160
ואז הוא בטוח שיש עוד תוכי
.והוא מדבר עם עצמו, זה טוב

276
00:14:35,810 --> 00:14:37,340
.תביא מראה
.קנה מראה

277
00:14:38,060 --> 00:14:42,120
.שם לו מראה
.למוחרת הוא מגיע, התוכי לא מדבר

278
00:14:42,950 --> 00:14:44,620
?אמר: יש לו נדנדה
?נדנדה יש לו

279
00:14:45,720 --> 00:14:47,630
.אמר: לא, לא אמרת לי אתמול

280
00:14:47,670 --> 00:14:49,010
.תביא נדנדה
.זה מאוד חשוב נדנדה

281
00:14:49,030 --> 00:14:50,670
,קח נדנדה
למה כשהוא מתנדנד

282
00:14:50,690 --> 00:14:53,340
,הוא מרגיש ככה, אתה יודע
.כמו בטבע וזה... הוא ידבר

283
00:14:54,310 --> 00:14:55,960
,קנה נדנדה, חוזר למוחרת

284
00:14:56,520 --> 00:14:57,240
.התוכי לא מדבר

285
00:14:57,910 --> 00:14:59,240
?אמר: יש לו סולם
?סולם-

286
00:15:00,010 --> 00:15:01,320
.אמר: התוכי אוהב להיות גבוה

287
00:15:01,710 --> 00:15:02,940
באמת, כל מה שאני אומר לכם
.זה אמיתי, חבר'ה

288
00:15:02,960 --> 00:15:03,840
.מי שיש לו תוכי, תדאג לזה

289
00:15:04,080 --> 00:15:05,720
?אני, יש לי תוכי בבית, כן

290
00:15:06,320 --> 00:15:07,780
,יותר נכון היה לי
.נתתי לאח שלי

291
00:15:07,800 --> 00:15:08,660
.אין לי כוח להתעסק איתו

292
00:15:08,860 --> 00:15:10,710
לא משנה, אבל היה לי ג'אקו
.גם מדבר, חבל על הזמן

293
00:15:11,790 --> 00:15:13,200
?סולם, יש לך סולם
.לא, אין סולם-

294
00:15:14,210 --> 00:15:16,660
קנה סולם, הוא ירגיש על הגובה
.ואז הוא מדבר כמו טרזן

295
00:15:17,920 --> 00:15:20,080
.טוב, קנה סולם
.למוחרת הוא מגיע עם פנים תשעה באב

296
00:15:21,020 --> 00:15:22,560
?אמר לו: מה קרה
.התוכי נפטר-

297
00:15:23,510 --> 00:15:24,340
.התוכי נפטר

298
00:15:26,290 --> 00:15:27,850
.השם ירחם
...מה, הוא לא

299
00:15:27,930 --> 00:15:30,250
הוא לא הוציא מילה אחת
?מאז שקנית אותו

300
00:15:30,820 --> 00:15:33,290
הוא אמר: לפני שהוא נפטר
.הוא הוציא איזו מילה ברפרוף

301
00:15:33,420 --> 00:15:34,060
?אמר לו: מה הוא אמר

302
00:15:34,440 --> 00:15:35,320
...הוא אמר: אוכל

303
00:15:39,270 --> 00:15:41,080
.השם ירחם
?מה הכוונה

304
00:15:42,810 --> 00:15:46,850
אדם, יכול להיות
?שהוא דואג לכול, אתה מבין

305
00:15:46,980 --> 00:15:48,280
,הוא ידאג לכל מה שצריך

306
00:15:48,600 --> 00:15:50,540
...אבל אוכל

307
00:15:51,680 --> 00:15:53,860
לכן האדם ממלא את החיים שלו
?בכל מיני אטרקציות, אתה מבין

308
00:15:53,880 --> 00:15:57,460
יש לו כל מיני גדג'טים
ויש לו אייפד ואייפון

309
00:15:57,480 --> 00:16:00,880
,והאינטרנט שלו והזה
.יש לו מלא... מסביב

310
00:16:01,950 --> 00:16:04,490
.אוכל
?אתה אוכל, חמוד שלי

311
00:16:05,560 --> 00:16:06,810
?מה האוכל לנשמה של אדם

312
00:16:07,740 --> 00:16:09,340
,פה אני אתן לכם משהו
.שבאמת דבר מעניין

313
00:16:10,220 --> 00:16:13,620
אתה רואה שעשיו
.היה רעב בשלב מסוים

314
00:16:14,700 --> 00:16:17,750
.התורה מספרת: אברהם אבינו נפטר

315
00:16:18,470 --> 00:16:21,340
,עד כמה... אני אומר לכם
.אני קראתי את זה, אני הזדעזעתי

316
00:16:22,130 --> 00:16:24,260
אברהם אבינו היה אמור לחיות
.עוד חמש שנים

317
00:16:24,430 --> 00:16:27,620
?קיצרו לו את החיים בחמש שנים, למה

318
00:16:28,760 --> 00:16:31,540
מכיוון שעשיו יצא לתרבות רעה

319
00:16:32,650 --> 00:16:34,450
וביום שהוא יצא לתרבות רעה

320
00:16:34,890 --> 00:16:38,730
הקב"ה גרם לאברהם אבינו
לעזוב את העולם הזה

321
00:16:39,280 --> 00:16:42,410
ולא לחיות עוד חמש שנים
.כדי שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה

322
00:16:43,850 --> 00:16:45,880
,תראו, סתם, אני אומר לכם
...יש פה הורים

323
00:16:46,510 --> 00:16:47,730
.אם יש פה ילדים זה יותר חשוב

324
00:16:48,500 --> 00:16:52,910
כמה צער נגרם להורים
שהבן או הבת

325
00:16:53,840 --> 00:16:55,410
...לא הולכים בדרך שהם רוצים או

326
00:16:56,140 --> 00:16:57,880
.איזה... איזה כאב לב זה

327
00:16:58,670 --> 00:16:59,750
.תחשוב, חמש שנים

328
00:17:00,040 --> 00:17:01,410
אתם יודעים מה זה
?חמש שנים של אברהם אבינו

329
00:17:02,290 --> 00:17:04,490
.יום אחד בחיים שלו זה עולם ומלואו

330
00:17:04,670 --> 00:17:08,410
,אברהם אבינו בא בימים
.זה אחד שניצל את החיים שלו עד תום

331
00:17:09,410 --> 00:17:13,220
הקב"ה הוריד לו חמש שנים מהחיים
,כדי שלא יראה את בן בנו, את עשיו

332
00:17:13,580 --> 00:17:14,610
.יוצא לתרבות רעה

333
00:17:14,620 --> 00:17:17,170
,לא את הבן שלו
,את הנכד שלו אפילו

334
00:17:17,190 --> 00:17:18,540
.שנכד זה כביכול פחות

335
00:17:18,540 --> 00:17:21,100
,אתה יודע, בסדר, זה אבא שלו
...מה אני אעשה? חינך אותו כמו

336
00:17:23,510 --> 00:17:24,320
.חס ושלום

337
00:17:24,810 --> 00:17:27,140
הורידו לו חמש שנים
...כדי שלא יראה את הבן שלו

338
00:17:27,260 --> 00:17:29,130
.איזה כאב לב
,אני אומר, אם יש פה ילדים

339
00:17:29,160 --> 00:17:32,220
.חבר'ה, יש לכם הורים
.לא לצער אותם

340
00:17:33,110 --> 00:17:34,870
לא, אני אומר את זה היום
?בתור אבא, אוקיי

341
00:17:35,300 --> 00:17:37,840
.אם הילדים שלי שומעים - תיזהרו
.סתם, חס ושלום

342
00:17:39,870 --> 00:17:40,830
,טוב, בקיצור

343
00:17:42,220 --> 00:17:44,870
.אברהם אבינו נפטר
,יעקב עושה סעודת הבראה

344
00:17:45,490 --> 00:17:48,370
.מבשל נזיד עדשים
.עדשים אדומות כאלה

345
00:17:48,910 --> 00:17:50,640
,יעקב חוזר עייף
.מת מרעב

346
00:17:50,670 --> 00:17:52,860
,עשה בלגן
,חמש עבירות עבר ביום הזה

347
00:17:52,890 --> 00:17:55,070
.כולו... -עשיו
?עשיו. מה אמרתי-

348
00:17:55,240 --> 00:17:58,210
יעקב. -רציתי לבדוק
.אם אתם מקשיבים, בסדר. סתם, סתם

349
00:17:59,460 --> 00:18:02,520
.עשיו חוזר שפוך, עייף, מת מרעב

350
00:18:02,540 --> 00:18:04,130
.רואה את יעקב מערבב את הסיר

351
00:18:05,270 --> 00:18:06,220
.עשיו אומר לו: תביא

352
00:18:07,130 --> 00:18:09,780
."הלעיטני נא מן האדום האדום הזה"

353
00:18:09,900 --> 00:18:12,070
,אפילו לא רואה מה יש שמה
...לא אכפת לי, תלעיט

354
00:18:12,220 --> 00:18:13,330
?אתה יודע מה זה להלעיט בן אדם

355
00:18:13,780 --> 00:18:16,770
,הכוונה שהוא שוכב ככל על הגב
פותח את הפה כמו איזה גמל

356
00:18:17,330 --> 00:18:20,190
,ויאללה, תרוקן
!רוקן את הסיר, רוקן

357
00:18:20,690 --> 00:18:22,300
,לא תגיד הוא אוכל עם צ'ופסטיקס

358
00:18:23,940 --> 00:18:24,890
!תעמיס

359
00:18:26,520 --> 00:18:28,540
,עכשיו, יעקב לא פרייר
.הוא מנצל הזדמנויות

360
00:18:29,200 --> 00:18:31,540
?אמר: אתה רוצה לאכול
.תשלם. תשלם

361
00:18:32,380 --> 00:18:34,260
?אומר לו: מה לשלם
?מה לשלם

362
00:18:34,340 --> 00:18:35,340
.אומר: תמכור לי את הבכורה

363
00:18:36,560 --> 00:18:38,250
?בכורה, בשבילנו, מה אכפת לי
.שימכור את הבכורה

364
00:18:38,270 --> 00:18:39,310
?מה זו בכורה בכלל, מה

365
00:18:39,760 --> 00:18:41,110
,אני אלך למכולת
?אקנה בכורה? מה זה הדבר הזה

366
00:18:41,680 --> 00:18:46,200
,בכורה היא דבר רוחני
הכוונה היא שלפני חטא העגל

367
00:18:47,260 --> 00:18:49,870
,מי שעבד בבית המקדש
.היה אמור לעבוד זה הבכורות

368
00:18:50,400 --> 00:18:52,710
.הבכור גם מקבל כפליים בירושה

369
00:18:52,730 --> 00:18:54,890
.יש פה מהלך רוחני הרבה יותר עמוק

370
00:18:55,160 --> 00:18:57,280
...צריך לדעת שיעקב לא סתם בכורה

371
00:18:57,340 --> 00:18:59,080
:התואר שכתוב לו על השער
.אני בכור

372
00:18:59,780 --> 00:19:02,180
,בכור, לכן המילה בכור
ב-כ-ר

373
00:19:02,740 --> 00:19:04,850
.אלו אותיות כפולות
?מה הכוונה

374
00:19:04,910 --> 00:19:06,850
.ה-ב' כפולה מה-א' שקדמה לה

375
00:19:07,330 --> 00:19:08,630
.א' זה 1, ב' זה 2

376
00:19:09,260 --> 00:19:12,720
.ה-כ' כפולה מה-י' שקדמה לה
.י' זה 10, כ' זה 20

377
00:19:13,210 --> 00:19:15,130
.ה-ר' כפולה מה-ק' שקדמה לה

378
00:19:16,210 --> 00:19:17,820
.ק' זה 100, ר' זה 200

379
00:19:18,040 --> 00:19:19,760
."הבכור מקבל את זה... "להבריך

380
00:19:20,360 --> 00:19:21,840
.ברך או להבריך

381
00:19:22,000 --> 00:19:24,830
?'מה? -מה עם ה-ו
.'לא, אין. זה בלי ו-

382
00:19:25,600 --> 00:19:26,530
.אל תקשה עליי, אח שלי

383
00:19:28,360 --> 00:19:29,720
.סתם. סתם, סתם

384
00:19:30,100 --> 00:19:32,380
."כתוב בתורה בלי, "בכֹר

385
00:19:35,170 --> 00:19:36,330
.ה-ו' זה לתלות את ההוא עליו

386
00:19:36,840 --> 00:19:38,550
.סתם. לתלות את המן

387
00:19:38,570 --> 00:19:41,020
.מה זה קשור? לא יודע
.'לא משנה. לא, אבל אין ו

388
00:19:42,270 --> 00:19:45,260
ולכן המציאות היא
.שבעצם יעקב מוכר לו את הבכורה

389
00:19:45,690 --> 00:19:48,100
.תמכור לי את הבכורה
.עכשיו, עשיו רוצה ליהנות

390
00:19:48,130 --> 00:19:51,180
.עזוב אותי עכשיו
!תן את האוכל עכשיו

391
00:19:51,600 --> 00:19:52,360
...תשלם

392
00:19:53,120 --> 00:19:56,070
,שילם. יאללה, אני מוכר לך את הזה
!חתם לו, תעמיס! תעמיס

393
00:19:57,600 --> 00:20:00,780
- ואז אחרי שהוא נהנה
- הוא נהנה, אני לא אומר לך שלא, נהנה

394
00:20:02,180 --> 00:20:03,550
.פתאום הוא קולט מה שהוא עשה

395
00:20:04,820 --> 00:20:06,670
."וייבז עשיו את הבכורה"

396
00:20:06,690 --> 00:20:09,380
.יאללה, אני לא צריך את זה
,יאללה, מכרתי לך. יאללה, קח

397
00:20:09,790 --> 00:20:11,080
.תיתקע איתה. אין בעיה

398
00:20:12,340 --> 00:20:15,870
."אחרי זה: "ויזעק זעקה גדולה ומרה

399
00:20:17,050 --> 00:20:18,850
:שימו לב טוב
.יש פה שיעור לכל אחד מאיתנו

400
00:20:19,890 --> 00:20:22,100
כל אחד מאיתנו לפעמים מגיע
לאיזשהו צומת דרכים

401
00:20:22,850 --> 00:20:23,570
.שצריך לבחור

402
00:20:24,650 --> 00:20:28,250
יש לך מעשה נכון
,ויש לך מעשה טעים

403
00:20:28,720 --> 00:20:29,470
.נקרא לזה ככה

404
00:20:29,920 --> 00:20:32,820
.מעשה כיפי, בא לי, מה שתרצה

405
00:20:34,500 --> 00:20:38,140
בשלב מסוים אתה כל כך רוצה את זה
.שאתה לא חושב

406
00:20:38,650 --> 00:20:39,480
.אתה לא חושב

407
00:20:40,890 --> 00:20:44,140
.אכפת לך, עכשיו אני איהנה
...אתה יודע, עזוב אותי עכשיו, בסדר

408
00:20:44,270 --> 00:20:46,960
,אני לא מדבר איתך על העולם הבא
.עזוב אותי עכשיו, עזוב

409
00:20:46,970 --> 00:20:48,000
.תן לי, אני נהנה עכשיו

410
00:20:49,290 --> 00:20:51,410
:ואחרי זה אתה עצמך מצטער
?מה עשיתי

411
00:20:51,620 --> 00:20:52,250
?מה עשיתי

412
00:20:53,400 --> 00:20:56,060
,זה מהרמה הכי פשוטה
:אני לא מדבר, אפילו ברמה הסתם

413
00:20:56,110 --> 00:20:59,460
...דיאטה, כן? לא עכשיו ניכנס ל
.סתם דיאטה

414
00:21:00,320 --> 00:21:01,190
את רואה איזו עוגה

415
00:21:04,290 --> 00:21:05,440
.ואת יודעת שזה אסור

416
00:21:06,870 --> 00:21:10,420
.ואת אומרת: אני רק מיישרת אותה
.לא... לא חתכו פה יפה

417
00:21:10,490 --> 00:21:12,460
.תראה איך הם חותכים, הילדים האלה

418
00:21:13,970 --> 00:21:15,300
...ואת ככה טה טה טה

419
00:21:16,080 --> 00:21:17,340
.זה טעים, אני לא אגיד שלא

420
00:21:18,230 --> 00:21:22,650
...ואז כאילו לא יודע, זה לא
...רק לטעום, זה נראה לי קצת

421
00:21:22,740 --> 00:21:23,770
?מה היא שמה פה בעוגה

422
00:21:24,720 --> 00:21:27,050
.העלמת את העוגה, אחותי
.העלמת אותה

423
00:21:29,360 --> 00:21:30,190
.לא ייאמן

424
00:21:31,980 --> 00:21:34,280
:ואחרי זה יש הרגשה מגעילה

425
00:21:34,570 --> 00:21:37,180
אני לא מאמינה שאכלתי
.את הקצפת המגעילה הזאת

426
00:21:37,220 --> 00:21:38,660
.זה פשוט מגעיל

427
00:21:40,100 --> 00:21:41,600
.ככה זה לגבי כל דבר בחיים

428
00:21:41,610 --> 00:21:43,600
,אני עוצר פה באוכל
,אבל אני אומר לכם

429
00:21:43,860 --> 00:21:46,680
.אנשים מאבדים את החיים שלהם
.לא צריך לפרט אפילו

430
00:21:47,490 --> 00:21:50,840
,מאבדים את הזוגיות שלהם
.מאבדים את ה... הכול יכולים לאבד

431
00:21:52,040 --> 00:21:52,730
.תיזהר

432
00:21:54,560 --> 00:21:58,220
.מאבדים בגלל שטויות, שטויות
...בא לו, בא לו

433
00:21:59,200 --> 00:22:02,930
.תיזכר בעשיו, הוא גם רצה
.לא חושב עכשיו מה הוא יפסיד

434
00:22:03,340 --> 00:22:05,740
לכן יעקב נקרא יעקב
.להבדיל מעשיו

435
00:22:05,770 --> 00:22:07,250
.עשיו זה מלשון עשוי, גמור

436
00:22:07,290 --> 00:22:09,200
.ככה הוא, זה אני. אין, זה אני
?יש לך בעיה עם זה

437
00:22:10,240 --> 00:22:13,080
.יעקב מלשון עקב
.עקב זה הסוף

438
00:22:13,840 --> 00:22:16,800
.הוא רואה מה יהיה בסוף
."חכם עיניו בראשו"

439
00:22:17,730 --> 00:22:19,740
,תנסה להסתכל כמה צעדים קדימה

440
00:22:19,750 --> 00:22:22,220
,לא עכשיו מה קורה איתי עכשיו
תנסה להסתכל באמת

441
00:22:22,810 --> 00:22:24,150
.איך אני רואה קצת אחרת

442
00:22:25,380 --> 00:22:27,220
?אל תחכה לסוף, כן

443
00:22:27,660 --> 00:22:28,800
?מה הכוונה אל תחכה לסוף

444
00:22:30,040 --> 00:22:33,100
,היה איזה אחד שבא לחנות
.אז הוא ביקש לקנות מסרק

445
00:22:34,060 --> 00:22:35,550
:אז המוכר אומר לו
?מה, אין לך מסרק בבית

446
00:22:35,570 --> 00:22:36,460
.הוא אומר לו: נשברה לי שן

447
00:22:37,430 --> 00:22:39,690
?הוא אומר: בשביל שן אחת קונים מסרק

448
00:22:39,700 --> 00:22:40,660
.הוא אומר: לא, זו השן האחרונה

449
00:22:41,920 --> 00:22:43,170
...אתה מבין? הוא חיכה

450
00:22:44,190 --> 00:22:45,220
?איך הוא הסתרק

451
00:22:46,910 --> 00:22:48,730
...יש אנשים
.אולי אין לו הרבה שיער, אה

452
00:22:49,920 --> 00:22:51,690
,כמו שאחד בא עם שלוש שערות
?מכירים את זה

453
00:22:51,760 --> 00:22:54,120
:אז הוא בא לספר, הוא אמר לו
.תעשה לי שביל בצד

454
00:22:55,270 --> 00:22:56,880
,שם לו את זה בצד
.הופ, נפלה שערה

455
00:22:57,520 --> 00:22:59,460
.טוב, זה לא יפה
.תעשה שביל באמצע - אחד פה, אחד פה

456
00:22:59,930 --> 00:23:01,270
- עשה שביל באמצע
.נפלה אחת

457
00:23:01,850 --> 00:23:03,490
הוא אמר: טוב, תשאיר את זה
?פרוע וזהו, אתה מבין

458
00:23:07,240 --> 00:23:08,410
,לצורך העניין, מבחינתנו

459
00:23:09,290 --> 00:23:11,300
:הנקודה העיקרית
.חכם עיניו בראשו

460
00:23:12,300 --> 00:23:16,130
- כל אחד שעושה איזשהו מעשה בחייו
.אל תסתכל על עכשיו

461
00:23:16,820 --> 00:23:20,090
עכשיו יכול להיות שזה טעים מצד אחד

462
00:23:20,300 --> 00:23:22,210
או להבדיל, יכול להיות
.שעכשיו זה לא טעים

463
00:23:22,450 --> 00:23:23,690
,יכול להיות שאפילו עכשיו אני סובל

464
00:23:24,090 --> 00:23:26,960
אבל הסבל הזה ישרת אותי
.אחרי זה לטובה

465
00:23:27,310 --> 00:23:29,560
- אדרבה, נכון, אני סובל עכשיו
.אני ארוויח

466
00:23:29,610 --> 00:23:31,110
עכשיו, אני לא יודע
,אם הסיפור הזה הוא טוב או לא

467
00:23:31,140 --> 00:23:33,570
,אבל היה איזה זוג שיצא
.החליטו להיפגש

468
00:23:33,600 --> 00:23:36,959
,הציעו: "את מתאימה לו
.אתה מתאים לה", יצאו לפגישות

469
00:23:37,819 --> 00:23:40,189
פעם ראשונה שהם נפגשו
הם נפגשו באיזו קפיטריה בלובי של מלון

470
00:23:40,219 --> 00:23:41,899
.והבחור מאוד התרגש

471
00:23:42,519 --> 00:23:44,738
...לא יודע מה, הוא אמר: בחיים
.התרגש מאוד

472
00:23:45,438 --> 00:23:46,908
,התרגש מאוד
.הוא מאוד רצה אותה

473
00:23:46,938 --> 00:23:49,598
,ראה אותה בחורה טובה, נחמדה, יפה
.כל אחד מה שהוא מחפש

474
00:23:51,258 --> 00:23:52,268
.והוא מאוד התרגש בפגישה

475
00:23:52,288 --> 00:23:55,197
.לא ידע מה להגיד אפילו
...מה אני אגיד? לא יודע

476
00:23:56,237 --> 00:23:58,437
,והיא גם ראתה שהוא לא מדבר
?אמרה: מה זה פה

477
00:23:58,477 --> 00:24:00,327
?מנזר השתקנים פה עכשיו? מה

478
00:24:00,377 --> 00:24:02,016
,הוא לא, לא משוחרר הבן אדם
.לא משוחרר

479
00:24:03,086 --> 00:24:05,206
,אז היא החליפה כמה מילים
,ראתה שהוא לא זה

480
00:24:05,336 --> 00:24:07,286
,אז היא התחילה: יאללה, בוא
.אני חותכת הביתה

481
00:24:07,406 --> 00:24:09,076
.אני חותכת הביתה, חאלס
.עכשיו, הוא מאוד רצה אותה

482
00:24:09,566 --> 00:24:10,575
:אז הוא אמר לה
.בואי נזמין קפה

483
00:24:11,595 --> 00:24:12,925
.היא אמרה לו: יאללה, בסדר, תזמין

484
00:24:13,535 --> 00:24:16,235
:מזמין לה, קורא למלצר
?אפשר פעמיים קפה

485
00:24:16,955 --> 00:24:19,105
:היא אומרת למלצר
.אני שותה בלי כלום, רק קפה

486
00:24:19,994 --> 00:24:22,044
?הוא אומר לו: אתה רוצה משהו
.אמר: אני רוצה מלח

487
00:24:23,574 --> 00:24:24,554
...וההיא מסתכלת עליו ככה

488
00:24:26,004 --> 00:24:28,414
.הוא אומר: כן, מ... מ... מלח

489
00:24:29,263 --> 00:24:31,833
,טוב, המלצר חוזר
.שם לו מלח בקפה

490
00:24:31,843 --> 00:24:33,293
:ההוא שותה. היא אומרת לו
?למה אתה שותה עם מלח

491
00:24:34,323 --> 00:24:37,093
,אז הוא אומר לה: תראי
אני גדלתי בחו"ל והיינו גרים ליד הים

492
00:24:38,102 --> 00:24:39,332
וכל הילדות שלי הייתה בים

493
00:24:40,162 --> 00:24:41,492
.והיינו המון בים

494
00:24:41,562 --> 00:24:44,842
הטעם של מי המלח
,זה מזכיר לי את הילדות שלי

495
00:24:45,512 --> 00:24:48,341
,את אבא ואימא שלי
.את כל הילדות שלי

496
00:24:49,271 --> 00:24:53,431
:והיא מה זה התרגשה
איזה חמוד הוא, איך הוא משתף אותי

497
00:24:53,911 --> 00:24:56,260
.בעבר שלו
.זה מה זה מראה שהוא רגיש

498
00:24:56,910 --> 00:25:00,250
היא התחילה לספר לו גם
על העבר שלה, על הילדות שלה

499
00:25:00,450 --> 00:25:01,690
.והיא הוקסמה ממנו

500
00:25:01,960 --> 00:25:05,299
טוב, הם המשיכו להיפגש
.עד שבסופו של דבר התחתנו

501
00:25:06,339 --> 00:25:08,549
פעם ב... היא עושה לו ככה
.קפה עם מלח, כמו שהוא אוהב

502
00:25:12,109 --> 00:25:14,708
,אחרי שנים
,שנים כבר, די

503
00:25:14,928 --> 00:25:17,248
,מסכן, ההוא, לא על אף אחד מישראל
.חלה במחלה קשה

504
00:25:18,298 --> 00:25:19,638
.על ערש דווי הוא קורא לה

505
00:25:20,098 --> 00:25:21,978
,אמר לה: בואי שנייה
.אשתי היקרה. אני חייב להתוודות

506
00:25:22,768 --> 00:25:24,627
.אני שיקרתי לך, שיקרתי לך

507
00:25:25,337 --> 00:25:26,517
?על מה שיקרת לי? מה

508
00:25:27,077 --> 00:25:29,487
.כל ימי חיי שיקרתי לך
?על מה שיקרת לי-

509
00:25:30,327 --> 00:25:31,847
אמר: אני בכלל לא אוהב
.קפה עם מלח

510
00:25:33,086 --> 00:25:34,516
?...היא אומרת לו: אז מה הקטע עם

511
00:25:35,526 --> 00:25:37,946
,הוא אומר לה: תקשיבי
,אני באותו זמן מרוב התרגשות

512
00:25:38,736 --> 00:25:42,455
אני רציתי סוכר, אבל מהלחץ
.יצא לי מלח

513
00:25:43,175 --> 00:25:45,475
:עכשיו, אמרתי
.אני לא יכול לתקן עכשיו

514
00:25:45,795 --> 00:25:47,855
.אתה לא יודע לדבר, אתה
.אפילו לדבר הוא לא יודע

515
00:25:49,075 --> 00:25:50,115
.אז זרמתי עם הקטע

516
00:25:50,145 --> 00:25:52,234
ואחרי זה שיצאנו
אמרת לי שהדבר הכי חשוב לך

517
00:25:52,264 --> 00:25:53,714
.זה שלא ישקרו אותך וזה

518
00:25:53,734 --> 00:25:55,604
,אמרתי: יואו, יואו
...אם אני אספר לה ששיקרתי אותה

519
00:25:55,804 --> 00:26:00,073
אז זרמתי עם הילדות, עם הים
.והגלשנים והכול

520
00:26:01,953 --> 00:26:04,173
איך ששמעתי את זה, אני לא יודע
,אם הסיפור הזה אמיתי או לא, לא יודע

521
00:26:05,603 --> 00:26:07,063
:אבל אהבתי את הרעיון

522
00:26:07,353 --> 00:26:10,122
א', תראה עד כמה האדם מוכן
?להקריב בשביל הזוגיות שלו, אה

523
00:26:10,972 --> 00:26:13,962
כמה האדם מוכן להקריב
.בשביל הזוגיות שלו, מצד אחד

524
00:26:14,132 --> 00:26:15,352
.יפה, זה ייאמר לזכותו

525
00:26:16,002 --> 00:26:19,431
:אבל ייאמר לרעתה
.מאמי, את לחצנית

526
00:26:19,511 --> 00:26:21,791
,תראי איך הוא פחד ממך
.השם ירחם עלייך

527
00:26:22,331 --> 00:26:25,041
.זה לא טוב, לא שייך
.אי אפשר לפחד מהבן אדם

528
00:26:26,271 --> 00:26:27,380
,תלמד להכיל את השני

529
00:26:27,390 --> 00:26:31,290
?שאני אוכל להגיד לך באמת, בסדר
שאני לא רוצה לשמור את השקר הזה

530
00:26:31,320 --> 00:26:31,960
.כל כך הרבה זמן

531
00:26:32,220 --> 00:26:34,270
,בואו נהיה אמיתיים
?נפתח את הדברים, בסדר

532
00:26:34,600 --> 00:26:36,639
,נכון, עשיתי טעות
.אדם עשה טעות

533
00:26:37,309 --> 00:26:39,059
.תעזרי לו, תעזור לה

534
00:26:39,669 --> 00:26:41,639
אנחנו בני אדם
.וכל אחד מאיתנו עושה טעויות

535
00:26:42,199 --> 00:26:44,629
,ולכן כשעשיו קולט שהוא עשה טעות

536
00:26:45,708 --> 00:26:49,498
,"אז "ויצעק צעקה גדולה ומרה
?הוא מבין: מה עשיתי? מה עשיתי

537
00:26:50,318 --> 00:26:53,488
לכן יעקב, בשלב מסוים
.אימא שלו אומרת לברוח מהבית

538
00:26:53,948 --> 00:26:56,277
?תברח. תברח עד מתי

539
00:26:56,387 --> 00:26:58,397
פה יש נקודה מאוד מעניינת
.שצריכים לדעת

540
00:26:59,087 --> 00:27:00,227
:היא אומרת לו
.תברח מהבית

541
00:27:00,697 --> 00:27:03,586
:אני קורא את הפסוק
."עד אשר תשוב חמת אחיך"

542
00:27:04,106 --> 00:27:06,546
,עד שאחיך יירגע
.עד שאחיך יירגע

543
00:27:06,946 --> 00:27:08,736
עכשיו, מאיפה הוא ידע
?מתי אחיו נרגע

544
00:27:08,946 --> 00:27:10,586
:ישלח לו אס-אם-אס
?אתה עצבני עדיין, אח שלי

545
00:27:12,126 --> 00:27:13,535
,אין אס-אם-אסים, אחי
.אין פייסבוק

546
00:27:13,555 --> 00:27:16,215
,הוא לא יכול לראות את הפרצוף שלו אפילו
.הוא לא יודע מה הוא מעלה. כלום

547
00:27:16,615 --> 00:27:19,525
?איך הוא ידע
.פסוק ההמשך מגלה

548
00:27:19,885 --> 00:27:20,665
:אומר הפסוק השני

549
00:27:21,175 --> 00:27:23,444
,"עד שוב אחיך ממך"

550
00:27:24,704 --> 00:27:26,554
.עד שאתה תפסיק להיות עצבני עליו

551
00:27:27,294 --> 00:27:27,914
?מה זה קשור

552
00:27:28,774 --> 00:27:29,914
.מגלים חז"ל, יש פה יסוד

553
00:27:30,823 --> 00:27:31,853
:הפסוק אומר ככה במשלי

554
00:27:32,093 --> 00:27:36,073
כמים הפנים אל הפנים"
."כך לב האדם אל האדם

555
00:27:37,103 --> 00:27:39,153
,אם אתה מרגיש משהו לא טוב על השני

556
00:27:39,752 --> 00:27:41,032
תדע לך שזה גם
.מה שהוא מרגיש עליך

557
00:27:42,132 --> 00:27:45,182
,אם אתה מרגיש שאתה כועס על מישהו
,שונא מישהו וכדומה

558
00:27:45,232 --> 00:27:46,502
.תדע לך, אתה משדר אליו

559
00:27:47,122 --> 00:27:48,621
.ברמה כזו או אחרת זה ישפיע עליו

560
00:27:49,381 --> 00:27:52,591
אני, בספר הזה שהוצאנו את השיטה
FHT שנקראת

561
00:27:53,111 --> 00:27:55,321
נתקלתי במחקר
שהוא זעזע אותי

562
00:27:56,111 --> 00:27:58,830
,של ולדימיר פופוניאן
.חוקר רוסי

563
00:28:01,010 --> 00:28:02,820
זה מחקר שבנוי בעצם
.משלושה שלבים

564
00:28:03,260 --> 00:28:05,580
השלב הראשון: הם הראו שמה

565
00:28:06,360 --> 00:28:10,989
,שהרגשות של האדם, המחשבות שלו
.הרגשות שלו משפיעים על הגוף שלו

566
00:28:12,049 --> 00:28:13,819
בסדר, הם בדקו את זה
.ברמת הדי-אן-איי

567
00:28:14,369 --> 00:28:18,128
,ראו כאשר האדם כועס, עצבני
- שונא, מקנא, מפחד

568
00:28:18,238 --> 00:28:21,588
הדי-אן-איי מתכווץ
.וממילא כל הגוף יותר מתכווץ

569
00:28:22,238 --> 00:28:25,187
- וכאשר אדם שמח, אוהב רגוע

570
00:28:25,497 --> 00:28:27,647
הדי-אן-איי מתרחב
.ואז ממילא כל הגוף גם מתרחב

571
00:28:28,707 --> 00:28:31,417
אז לא היינו צריכים להגיע
.דווקא למחקר הזה

572
00:28:31,427 --> 00:28:33,397
אלה דברים שהגמרא
.כבר אומרת הרבה לפני

573
00:28:33,437 --> 00:28:36,756
הגמרא מספרת על אדריאנוס קיסר
בבית שני

574
00:28:36,786 --> 00:28:40,016
שרבי יוחנן בן זכאי
בורח מירושלים לדבר עם הקיסר

575
00:28:40,046 --> 00:28:41,806
,על מנת לשחרר את ירושלים
.עד כמה שהוא יוכל

576
00:28:42,176 --> 00:28:43,595
,הוא מגיע לקיסר, לאדריאנוס

577
00:28:43,635 --> 00:28:45,465
,הוא אומר לו: שלום עליך המלך
.שלום עליך המלך

578
00:28:46,295 --> 00:28:48,505
:אדריאנוס אומר לו
.אדוני, אתה חייב פעמיים מיתה

579
00:28:49,005 --> 00:28:51,075
למה? א', אני לא המלך
.ואני לא הקיסר

580
00:28:51,485 --> 00:28:53,324
- ב', אם אני הקיסר
?איפה היית עד היום, מותק

581
00:28:54,344 --> 00:28:56,054
:אז הוא אומר לו
קודם כול לא יכולתי לבוא עד היום

582
00:28:56,074 --> 00:28:58,194
.כי הבריונים לא נתנו לי לצאת מירושלים

583
00:28:58,244 --> 00:28:59,084
.זה היה הסיפור שמה

584
00:28:59,124 --> 00:29:02,013
,הבריונים רצו להילחם עם הרומאים
.והחכמים לא רצו

585
00:29:02,033 --> 00:29:05,433
החכמים רצו לעשות שלום איתם
או לפחות מעין הסדרי כניעה כאלה

586
00:29:05,473 --> 00:29:06,413
.כדי שלא יהרגו את כולם

587
00:29:07,073 --> 00:29:08,423
.לכן לא נתנו לי לצאת מירושלים

588
00:29:09,013 --> 00:29:11,052
?ואני אומר לך שאתה תהיה המלך, למה

589
00:29:11,682 --> 00:29:14,362
."כי כתוב: "והלבנון באדיר ייפול

590
00:29:14,702 --> 00:29:16,182
,הפסוק אומר שהלבנון זה בית המקדש

591
00:29:16,212 --> 00:29:17,832
.באדיר ייפול" - ייפול על ידי קיסר"

592
00:29:18,022 --> 00:29:19,781
- ואם אתה מחריב את בית המקדש
.אתה קיסר

593
00:29:20,041 --> 00:29:20,751
.אבל אני לא קיסר

594
00:29:21,531 --> 00:29:23,381
,איך שהוא אומר לו את זה
,נכנס שליח מרומא

595
00:29:23,401 --> 00:29:26,191
:מביא לו מכתב
.אתה מונית לקיסר

596
00:29:27,941 --> 00:29:29,470
.אדריאנוס היה בדיוק בנעילת נעליים

597
00:29:30,240 --> 00:29:32,480
.נעל אחת כבר נעל
,איך שהוא שומע את הבשורה

598
00:29:32,640 --> 00:29:34,980
.בא לנעול נעל שנייה, לא מצליח
.לא מצליח

599
00:29:36,120 --> 00:29:38,529
:אמר לו אדריאנוס
?מה קרה לנעל? מה קרה

600
00:29:39,369 --> 00:29:41,859
:אומר לו רבי יוחנן בן זכאי
.אתה השמנת מנחת, אח שלי

601
00:29:42,479 --> 00:29:43,929
...אתה

602
00:29:46,359 --> 00:29:49,168
."כתוב "שמועה טובה תדשן עצם

603
00:29:50,048 --> 00:29:51,958
,שמעת שמועה טובה
.התרחבת לי

604
00:29:52,658 --> 00:29:55,608
?נו, אז איך אני מצמק
?יש לך גם פסוק

605
00:29:57,047 --> 00:29:59,907
."אמר: כן, "שמועה רעה תשבר גרם

606
00:29:59,957 --> 00:30:01,897
,אתה תביא מישהו שאתה שונא אותו
,תראה אותו

607
00:30:02,197 --> 00:30:04,047
,יצא לך חשק מלחיות
.גם הנעל תצא לך

608
00:30:04,647 --> 00:30:06,426
,הביא מישהו ששונא אותו
...ראה אותו

609
00:30:08,156 --> 00:30:09,446
.ישר הוציא את הנעל

610
00:30:10,446 --> 00:30:13,995
אז ברור שכשאדם מרגיש טוב
,הגוף שלו מגיב בהתאם

611
00:30:14,465 --> 00:30:18,335
כשאדם מרגיש לא טוב
.הגוף מרגיש בהתאם

612
00:30:18,905 --> 00:30:21,005
,החידוש שלהם היה, של הפופוניאן הזה

613
00:30:22,275 --> 00:30:24,524
זה שהם גילו דבר שנקרא
."פנטום די-אן-איי"

614
00:30:24,574 --> 00:30:25,834
?מה זה פנטום די-אן-איי

615
00:30:26,614 --> 00:30:27,404
:הם גילו ככה

616
00:30:28,134 --> 00:30:31,634
,אתה לוקח מבחנה
,בתוך המבחנה יש ריק, אין כלום

617
00:30:32,363 --> 00:30:33,413
.אבל יש פוטונים של אור

618
00:30:34,423 --> 00:30:38,713
,כשהם הכניסו די-אן-איי
,פשוט די-אן-איי לתוך המבחנה

619
00:30:39,803 --> 00:30:44,552
הפוטונים של האור הסתדרו
.בצורת הדי-אן-איי

620
00:30:45,142 --> 00:30:48,992
,שים לב טוב, חלקיקי אור
,פוטונים הם יחידת אור הכי קטנה

621
00:30:49,092 --> 00:30:50,421
.הסתדרו לפי הדי-אן-איי

622
00:30:51,641 --> 00:30:52,501
.מה היה החידוש? בסדר

623
00:30:52,521 --> 00:30:55,891
,סימן שגוף האדם, הדי-אן-איי
.משפיע על הסביבה שלו

624
00:30:56,241 --> 00:30:56,771
.סביבה

625
00:30:57,791 --> 00:31:01,010
:החידוש היותר גדול שלהם היה
,כשהם הוציאו את הדי-אן-איי

626
00:31:02,110 --> 00:31:05,050
הפוטונים היו צריכים לחזור חזרה
,להסתדרות אקראית כזאת

627
00:31:05,080 --> 00:31:07,320
.שירוצו סתם איך שהם היו בהתחלה
.לא

628
00:31:08,080 --> 00:31:11,579
הם כמעט נשארו באותה צורה
.של הדי-אן-איי הקודם

629
00:31:11,999 --> 00:31:13,809
,מי שיסתכל בספר
.יש שם תמונות של הדברים האלה

630
00:31:14,829 --> 00:31:15,439
?מה הכוונה

631
00:31:15,999 --> 00:31:17,728
.הרגשות של אדם משפיעים על עצמו

632
00:31:18,538 --> 00:31:24,098
- אם אתה אוהב, חם, שמח
.הגוף שלך משתנה לטובה

633
00:31:24,728 --> 00:31:27,447
,לא רק הגוף שלך
.גם הסביבה שלך משתנית לטובה

634
00:31:27,797 --> 00:31:32,637
,מי שבא בקרבתך, מי שמתקרב אליך
.האווירה שאתה משרה בבית, בסביבה

635
00:31:33,207 --> 00:31:36,986
יתרה מכך, גם אחרי שאתה הולך
.האווירה נשארת

636
00:31:38,056 --> 00:31:40,006
.תראו, אני נמצא בכל מיני מקומות

637
00:31:41,686 --> 00:31:43,506
לפעמים אתה מגיע למקומות
.שאתה מרגיש אווירה

638
00:31:45,275 --> 00:31:49,925
בעיניים עצומות אני אקח אותך
.למקומות רעים - אתה מרגיש משהו

639
00:31:50,705 --> 00:31:54,034
- אתה בא למקומות רוחניים, נקיים כאלה
.יש אווירה

640
00:31:54,064 --> 00:31:57,634
- אדם אומר: אני בא לכותל
.לא יודע, כן, אנרגיות קוראים לזה

641
00:31:57,654 --> 00:31:59,694
.אני לא יודע איך להגדיר
:אתה בא לכותל, אתה מרגיש

642
00:32:00,564 --> 00:32:02,264
.אני מדבר לקירות
.סתם, לא

643
00:32:03,233 --> 00:32:04,333
.אתה מרגיש משהו

644
00:32:05,203 --> 00:32:07,223
.לא יודע, יש מקומות קדושים
.אתה מרגיש דברים

645
00:32:07,773 --> 00:32:09,443
...להבדיל, מקומות אפלים כאלה

646
00:32:11,933 --> 00:32:13,412
?מהן ההרגשות האלה
?מהם הדברים האלה

647
00:32:14,812 --> 00:32:17,852
אז מבחינתנו, לא רק שאתה תרגיש
,ותשפיע על הסביבה שלך

648
00:32:18,212 --> 00:32:19,572
אלא אתה יכול להשפיע
.גם על מישהו אחר

649
00:32:20,452 --> 00:32:21,571
?איך אני אשפיע על מישהו אחר

650
00:32:21,871 --> 00:32:24,281
כמים הפנים אל הפנים"
."כך לב האדם אל האדם

651
00:32:24,891 --> 00:32:26,081
:בואו נלך ברמה הכי פשוטה

652
00:32:26,321 --> 00:32:29,641
,אשתך, בעלך, הילדים שלך
.אבא, אימא, ילדים

653
00:32:30,600 --> 00:32:31,700
.אנחנו רוצים לאהוב אחד את השני

654
00:32:32,600 --> 00:32:35,840
,תכניס לך בראש: אני אוהב אותו
,אוהב אותו, אוהב אותו

655
00:32:36,080 --> 00:32:37,660
.אוהב אותה, אוהב אותה, אוהב אותה

656
00:32:38,570 --> 00:32:41,659
,תכניס את זה בראש חזק חזק
.אתה תראה שזה ישתנה

657
00:32:42,219 --> 00:32:46,219
בעזרת השם אולי תזכה גם אתה
.לאהוב אותו בסופו של דבר

658
00:32:47,959 --> 00:32:50,648
ואני אומר את זה לעצמנו
,מכיוון שאנחנו לא יכולים לשנות את העולם

659
00:32:50,668 --> 00:32:51,538
.אבל את עצמנו יכולים לשנות

660
00:32:51,568 --> 00:32:52,938
,יש סיפור מאוד ידוע
.אולי אתם מכירים אותו

661
00:32:52,968 --> 00:32:54,228
.שני חבר'ה הלכו במדבר

662
00:32:55,438 --> 00:32:56,828
.הם רבו בשלב מסוים
.חברים טובים

663
00:32:57,068 --> 00:32:59,577
.אחד החברים נתן סטירה לשני
.פוף! נתן לו סטירה

664
00:33:00,597 --> 00:33:05,497
:אז "הנסטר" כתב על החול
.החבר הכי טוב שלי נתן לי סטירה

665
00:33:07,056 --> 00:33:10,396
המשיכו ללכת, עברו ליד
.איזשהו ככה נווה מדבר

666
00:33:10,536 --> 00:33:12,906
,ראו שמה איזו בריכונת כזאת
.החליטו להיכנס פנימה

667
00:33:13,246 --> 00:33:14,946
,אז "הנסטר", זה שחטף את הסטירה

668
00:33:15,096 --> 00:33:17,875
,נתן קפיצה, החליק
.קיבל מכה בראש, טבע

669
00:33:18,735 --> 00:33:21,455
.זה, הסוטר, קפץ פנימה, הציל אותו
.הציל אותו

670
00:33:22,585 --> 00:33:24,754
,אחרי שהוא שיקם אותו קצת
,ככה חזר לו האוויר

671
00:33:25,374 --> 00:33:28,784
,"אז הטובע, שהוא היה גם "הנסטר

672
00:33:29,304 --> 00:33:33,624
חקק על אבן: החבר הכי טוב שלי
.הציל אותי, הציל את החיים שלי

673
00:33:34,303 --> 00:33:36,423
,אז הוא שואל אותו: תגיד לי
,למה כשפגעתי, נתתי לך סטירה

674
00:33:36,443 --> 00:33:37,253
כתבת את זה על החול

675
00:33:37,593 --> 00:33:41,853
?וכשהצלתי אותך חקקת את זה על אבן

676
00:33:42,733 --> 00:33:45,102
אז הוא אמר: כי כשקורים לך
,דברים לא טובים בחיים

677
00:33:46,272 --> 00:33:48,962
.תן לרוחות הסליחה לנקות את זה

678
00:33:49,902 --> 00:33:52,461
,כשאתה כותב משהו על חול
.הרוח תמחק את זה בשלב מסוים

679
00:33:53,791 --> 00:33:56,531
כשיעשו לך משהו טוב, תחקוק את זה
.שלא תשכח את זה בחיים שלך

680
00:33:57,111 --> 00:33:57,731
.בחיים שלך

681
00:33:58,791 --> 00:34:00,501
,זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו
?אתה מבין

682
00:34:01,300 --> 00:34:02,680
,לגבי כל אחד מאיתנו
?אתה מבין

683
00:34:03,490 --> 00:34:06,490
,אחד הגיע למסעדה
?אז המלצר אמר לו: אתה רוצה קפה

684
00:34:06,740 --> 00:34:08,140
.אמר לו: כן
?איזה קפה אתה רוצה, שחור-

685
00:34:08,210 --> 00:34:10,010
?אמר לו: יש לך צבעים אחרים
?...מה

686
00:34:10,509 --> 00:34:12,449
.לא הכול שחור
.לא הכול שחור

687
00:34:13,009 --> 00:34:16,079
?איך מישהו אמר לי
אישה אמרה לי: אני אסירת תודה

688
00:34:16,099 --> 00:34:17,339
על זה שבעלי נוחר

689
00:34:18,509 --> 00:34:20,598
.כי זה מראה שהוא ישן איתי ובבית

690
00:34:21,598 --> 00:34:22,488
.יפה, יפה

691
00:34:24,928 --> 00:34:27,948
.כל מיני דברים כאלה
- אחד אמר: אני אסיר על המסים שאני משלם

692
00:34:28,717 --> 00:34:29,587
.סימן שאני עובד

693
00:34:30,217 --> 00:34:32,727
- אני אסיר על הרעש של השכנים
.סימן שאני שומע

694
00:34:34,147 --> 00:34:36,387
אני אסיר על זה שאני שומע
-  תלונות על הממשלה

695
00:34:36,397 --> 00:34:37,566
.סימן שיש לנו חופש דיבור

696
00:34:38,486 --> 00:34:41,356
:לנסות לראות... אחד אמר לי
- אני שמח על הבגדים שהם קטנים עליי

697
00:34:41,506 --> 00:34:43,396
.סימן שיש לי מה לאכול
...זה גם

698
00:34:44,896 --> 00:34:46,875
אחד אמר: אני שמח שמצאתי חניה רחוקה

699
00:34:47,205 --> 00:34:49,135
כי סימן שיש לי רכב
.ואני יכול ללכת ברגל

700
00:34:50,065 --> 00:34:51,495
יש סיפור מאוד ידוע
על בחור ישראלי

701
00:34:51,505 --> 00:34:53,905
.שיצא לשליחות בארצות הברית
.אולי אתם מכירים את זה, זה מאוד התפרסם

702
00:34:54,125 --> 00:34:56,054
,אחד עובד בחברת הייטק
.סיפור שהיה

703
00:34:56,744 --> 00:34:59,174
אז המארח האמריקאי שלו
.לקח אותו למפעל כל בוקר

704
00:34:59,184 --> 00:35:00,514
היה לוקח אותו מהמלון למפעל

705
00:35:01,494 --> 00:35:03,424
.והם היו חונים רחוק מהכניסה למפעל

706
00:35:03,874 --> 00:35:05,813
אז יום ראשון הם חנו רחוק
:אז הישראלי אמר

707
00:35:05,843 --> 00:35:08,493
,טוב, אולי הוא מחפש חניה, לא יודע
.עם צל, לא יודע מה, חונה רחוק

708
00:35:09,113 --> 00:35:10,383
.יום שני רחוק, שלישי רחוק

709
00:35:10,443 --> 00:35:12,563
:ואז הוא שאל אותו
?תגיד לי, למה אנחנו חונים רחוק כל פעם

710
00:35:12,593 --> 00:35:13,543
?למה לא ליד המפעל

711
00:35:13,982 --> 00:35:15,542
,אנחנו מגיעים מוקדם בבוקר
.בין הראשונים

712
00:35:16,452 --> 00:35:19,282
:אז האמריקאי הזה אמר לו
תדע לך, נכון, אנחנו מגיעים בין הראשונים

713
00:35:19,542 --> 00:35:22,302
ולנו יש מספיק זמן ללכת ברגל
.אז אני חונה רחוק

714
00:35:22,871 --> 00:35:25,171
אלה שמגיעים מאוחר הם מאוד ממהרים

715
00:35:25,811 --> 00:35:28,551
אז עדיף שהם יחנו קרוב
.ויהיה להם זמן קצר להיכנס

716
00:35:31,241 --> 00:35:32,810
.אני, שיגידו תודה שאני לא חונה בנכים

717
00:35:34,150 --> 00:35:34,840
...כביכול

718
00:35:35,450 --> 00:35:37,080
?מה אתה חושב על ההוא, אה

719
00:35:37,120 --> 00:35:38,060
.תראה איזה יופי אבל

720
00:35:39,010 --> 00:35:40,610
יש עוד סיפור כזה
.על אחד שהיה בהודו

721
00:35:40,630 --> 00:35:43,419
.בהודו יש רכבת וכולם עולים עליה

722
00:35:43,459 --> 00:35:46,069
?ראיתם את זה
.כמו איזו אימא עכביש

723
00:35:46,109 --> 00:35:47,559
...כל הילדים עליה

724
00:35:48,019 --> 00:35:50,618
...אז בהודו כאילו כולם למעלה, על הגג

725
00:35:51,688 --> 00:35:54,568
אז אחד עלה ותוך כדי נסיעה
.סנדל אחד נפל לו

726
00:35:56,348 --> 00:35:57,938
,אז אין מה לעשות
.הרכבת נוסעת

727
00:35:58,188 --> 00:35:59,747
אז הוא הוריד את הסנדל השני
.וזרק גם אותו

728
00:36:00,767 --> 00:36:03,807
אז החבר שלו אמר לו: מה קרה? מה, אתה
...כבר "תמות נפשי עם פלשתים"? יאללה

729
00:36:04,767 --> 00:36:06,167
,הוא אמר: אני עם סנדל אחד
?מה אני אעשה

730
00:36:06,317 --> 00:36:09,146
,זה שימצא את הסנדל הזה
?לפחות שיהיו לו שניים. אה

731
00:36:10,166 --> 00:36:11,336
אני הייתי זורק לו על הראש
,את הסנדל

732
00:36:11,366 --> 00:36:12,636
!כאילו: תחזיר אותו
.זה שלי, הסנדל

733
00:36:13,706 --> 00:36:16,066
סתם, לראות באמת
,איך אפשר להסתכל טיפה אחרת

734
00:36:16,206 --> 00:36:16,856
.טיפה אחרת

735
00:36:18,285 --> 00:36:22,615
- ולכן העבודה שלנו היא לדעת
:מבחינתי יש לי שני כוחות בתוכי

736
00:36:22,735 --> 00:36:23,655
.עשיו ויעקב

737
00:36:24,405 --> 00:36:27,314
יש בתוכי כוח של עשיו
שבא לו ליהנות פה ועכשיו

738
00:36:27,354 --> 00:36:30,684
ולא רוצה לחשוב על מחר
.ואין מחר מצידי, מה שנקרא - מצד אחד

739
00:36:31,254 --> 00:36:32,874
:מצד שני, יש לי את יעקב בתוכי

740
00:36:33,334 --> 00:36:36,283
,איש תם, יושב אוהלים
,מחפש באמת להיות אדם טוב

741
00:36:36,843 --> 00:36:40,503
,מחפש להיות ילד טוב להורים
,אבא טוב לילדים

742
00:36:40,803 --> 00:36:42,953
.בעל טוב לאישה, אישה טובה לבעל

743
00:36:43,973 --> 00:36:45,882
,ולא תמיד הולך לנו
.לא תמיד הולך לנו

744
00:36:46,882 --> 00:36:48,582
,אז אל תישבר
.אל תישבר

745
00:36:48,712 --> 00:36:50,152
...לפעמים הישועה מגיעה

746
00:36:51,742 --> 00:36:52,612
.אני אקרא לכם משהו

747
00:36:53,242 --> 00:36:54,621
.יש אחד הרבנים שנקרא החפץ חיים

748
00:36:55,241 --> 00:36:57,051
,מן הסתם שמעתם עליו
,החפץ חיים

749
00:36:58,101 --> 00:37:00,911
.רבי ישראל מאיר מראדין
.הוא כותב ככה

750
00:37:02,661 --> 00:37:04,490
הוא נותן הקדמה
.ואחרי זה מה שקשור לפרשה

751
00:37:05,510 --> 00:37:08,540
הפסוק אומר ככה: "והארץ הייתה
."תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

752
00:37:08,630 --> 00:37:10,040
כולנו מכירים את הפסוק הזה
.מספר בראשית

753
00:37:10,780 --> 00:37:13,399
והארץ הייתה תוהו ובוהו"
."וחושך על פני תהום

754
00:37:14,379 --> 00:37:16,799
:אומר הרב ככה
בטרם שמאיר האור"

755
00:37:17,349 --> 00:37:19,219
."שוררת אפילה סמיכה"

756
00:37:20,059 --> 00:37:22,528
לפני שיש אור
.יש אפילה סמיכה

757
00:37:23,878 --> 00:37:28,168
,"כמו שאומר הפסוק: "העם ההולכים בחושך
."אחרי זה: "ראו אור גדול

758
00:37:28,628 --> 00:37:31,697
,תהיה לך תקופה של חושך
.אבל תדע לך, בסוף יהיה אור גדול

759
00:37:33,197 --> 00:37:35,467
מלמדת אותנו התורה"
בספר בראשית כבר בהתחלה

760
00:37:35,487 --> 00:37:36,757
,שאין לאבד תקווה"

761
00:37:37,347 --> 00:37:41,766
אלא יש לדעת שאפילו בשעה ששורר"
,"תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

762
00:37:41,786 --> 00:37:44,086
:אתה מרגיש תקופה
.די, אני לא יכול יותר

763
00:37:44,106 --> 00:37:46,516
,לא יודע, נראה לי שאין, אין
.הלך עליי

764
00:37:46,556 --> 00:37:48,156
.לא יודע, הכול לא הולך לי, הרב

765
00:37:49,215 --> 00:37:54,705
."חכה. "רוח אלוקים מרחפת על פני המים
.אחרי זה: "ויהי אור". ויהי אור

766
00:37:55,695 --> 00:37:58,314
,אתה תראה תוהו ובוהו
- חושך על פני תהום, בלגן

767
00:37:58,644 --> 00:38:00,414
.חכה, חכה, חכה, חכה

768
00:38:01,264 --> 00:38:03,254
:לכן הוא אומר
תמיד יש לקוות, תמיד"

769
00:38:04,064 --> 00:38:06,234
.לאור שלבטח בוא יבוא"

770
00:38:07,063 --> 00:38:09,343
בהתחלת לימוד החומש"
כבר לומד הילד היהודי

771
00:38:09,363 --> 00:38:12,163
עיקרון זה של ביטחון"
שקיים מעולם

772
00:38:13,353 --> 00:38:16,352
שיהודי מבחין בקרני האור"
."גם באפילה העבה ביותר

773
00:38:16,642 --> 00:38:17,502
?אז מה זה קשור אלינו

774
00:38:18,402 --> 00:38:21,162
.אז כתוב שיצחק אבינו חופר בארות

775
00:38:21,752 --> 00:38:23,822
בפרשה כתוב
.שיצחק חופר בארות

776
00:38:24,342 --> 00:38:26,331
,חופר באר אחת וסותמים לו אותה

777
00:38:26,621 --> 00:38:27,881
,באר נוספת וסותמים אותה

778
00:38:28,501 --> 00:38:30,171
.באר שלישית - ונהיה לו מים

779
00:38:31,771 --> 00:38:32,891
:אז הוא אומר ככה, החפץ חיים

780
00:38:33,710 --> 00:38:36,570
,"כשרוצים לפעול דבר"
?אתה רוצה להצליח משהו בחיים

781
00:38:37,220 --> 00:38:40,170
אין להתפעל משום דבר"
."אלא להמשיך בפעולה

782
00:38:40,330 --> 00:38:42,460
.שים לב טוב
.אתה החלטת שאתה רוצה משהו בחיים

783
00:38:43,709 --> 00:38:45,149
- "אין להתפעל משום דבר"

784
00:38:45,169 --> 00:38:46,669
.אל תתרגש משום דבר, הוא אומר

785
00:38:46,909 --> 00:38:49,509
,הכוונה היא: לא ההצלחות
,אם הולך לך חלק פתאום

786
00:38:50,069 --> 00:38:52,378
.או אכזבות
,אל תתפעל משום דבר"

787
00:38:52,798 --> 00:38:55,418
."אלא להמשיך בפעולה"
.תמשיך, תמשיך, תמשיך

788
00:38:56,238 --> 00:39:01,067
,ומשנכשלים פעם אחת לבלתי להירתע"
."אלא להתחיל הכול מחדש

789
00:39:01,567 --> 00:39:03,887
.תתחיל מחדש
.בסדר, אז לא הלך לך

790
00:39:05,037 --> 00:39:07,007
.הייתה איזו אישה אחת שכתבה לי
אני לא יודע אם סיפרתי לכם

791
00:39:07,027 --> 00:39:07,867
.את זה בפעם שעברה או לא

792
00:39:08,947 --> 00:39:10,096
?עם הפגים, סיפרתי לכם

793
00:39:11,336 --> 00:39:13,426
.היא סיפרה ככה שיש לה ארבעה ילדים

794
00:39:14,216 --> 00:39:18,896
שלושת הילדים הראשונים נולדו לה
.פגים פצפונים, 950 גרם

795
00:39:19,425 --> 00:39:22,315
?אתה יודע מה זה 950 גרם
.זה כף היד

796
00:39:23,405 --> 00:39:27,145
...קילו, גג 1.100 קילו זה היה

797
00:39:28,984 --> 00:39:29,744
.וכבר זה קשה

798
00:39:29,864 --> 00:39:31,784
זה אינקובאטור וזה סיוט

799
00:39:31,824 --> 00:39:32,894
וזה בתי חולים

800
00:39:32,914 --> 00:39:33,984
,ואתה רוצה לחזור הביתה, אתה יודע

801
00:39:33,994 --> 00:39:35,984
.להתחיל דף חדש
.לא, זה לא נגמר

802
00:39:36,954 --> 00:39:38,313
.בילד הרביעי זו הייתה בת

803
00:39:39,533 --> 00:39:40,943
היא ככה לא ידעה מה לעשות

804
00:39:40,973 --> 00:39:42,623
,ואז היא החליטה
.היא שמעה הפרשת חלה

805
00:39:43,713 --> 00:39:45,403
היא החליטה: אני מפרישה חלה
.ביום הלידה

806
00:39:45,733 --> 00:39:47,032
,התחילה להרגיש את הצירים
,איי איי איי

807
00:39:47,562 --> 00:39:49,122
,יאללה, תביא את הזה
.נעשה חלה

808
00:39:49,682 --> 00:39:52,772
,ההיא עם הבצק וזה
,באה להפריש חלה, הפרישה חלה

809
00:39:53,852 --> 00:39:56,041
נולדה לה, אחרי שהרופאים אמרו לה
,שגם יצא קטן

810
00:39:56,541 --> 00:39:59,291
.יצאה לה בת 1.666 קילו

811
00:39:59,571 --> 00:40:03,021
זה גם... אבל זה הכי גדול
.ממה שהיה עד עכשיו

812
00:40:03,071 --> 00:40:04,770
,היא צמחה
.אפילו הרופאים התפלאו

813
00:40:04,950 --> 00:40:06,110
?היא אומרת: למה אני מספרת לך את זה

814
00:40:06,350 --> 00:40:08,760
כי 1.666 קילו זה השיעור
.של החלה בדיוק

815
00:40:09,510 --> 00:40:10,360
.שיעור הקמח

816
00:40:10,790 --> 00:40:13,010
אני אמרתי לה: חבל שהיא
.לא הייתה אשכנזייה, זה 2.400 קילו

817
00:40:13,769 --> 00:40:15,209
...חבל, זה
.לא משנה

818
00:40:15,699 --> 00:40:18,139
:אבל אתה רואה, לפעמים אתה מתייאש
הנה עוד פעם ועוד פעם

819
00:40:18,159 --> 00:40:20,139
,ועוד פעם
.כבר שלושה ילדים אותו דבר

820
00:40:21,909 --> 00:40:24,128
.אז בואו נסגור פה את הבסטה וזהו

821
00:40:24,958 --> 00:40:27,668
.לא, לפעמים דווקא בסוף יצא לך

822
00:40:28,498 --> 00:40:32,907
:לכן מספרת התורה"
משלא מצא יצחק מים

823
00:40:32,937 --> 00:40:36,447
חפר באר אחר באר"
.עד שלבסוף השיג את משאלתו

824
00:40:37,137 --> 00:40:39,837
,לכן לעולם אסור לו לאדם להתייאש"

825
00:40:40,147 --> 00:40:43,776
חלילה לו מלאבד"
.אף פעם את מרצו ותקוותו

826
00:40:43,806 --> 00:40:45,296
עליו לעשות את שלו"

827
00:40:45,466 --> 00:40:48,446
ולבטוח בהשם"
."שסוף סוף יגיע לידי רחובות

828
00:40:48,786 --> 00:40:50,495
,כך קראו לבאר האחרונה
.רחובות

829
00:40:51,305 --> 00:40:52,735
,לכן זו העבודה שלנו
,אני אומר לכם עוד פעם

830
00:40:53,055 --> 00:40:55,455
,לא להתייאש, לא מעצמנו
,לא מהזוגיות שלנו

831
00:40:55,735 --> 00:40:57,375
.לא משום דבר
.אתה מבין? לפעמים זה מגיע

832
00:40:58,045 --> 00:40:59,954
...למרות שאני אומר לכם ש

833
00:41:01,494 --> 00:41:03,464
:דבר אחרון אני אגיד לכם
.תראו, זה לא תמיד כזה קל

834
00:41:03,824 --> 00:41:05,724
.מישהי שלחה לי פקס
אתם רואים? זה הפקס

835
00:41:05,734 --> 00:41:06,834
.שהיא שלחה לי, ארוך כזה

836
00:41:07,564 --> 00:41:12,573
,אני לא יודע איך לאכול את זה
...אבל אני אקרא לכם את זה כי זה

837
00:41:12,853 --> 00:41:13,833
.לא את הכול כמובן, אל תדאגו

838
00:41:15,963 --> 00:41:19,332
.היא אישה גרושה
.היא הייתה בת 45 כשהיא חזרה בתשובה

839
00:41:20,602 --> 00:41:21,472
.היום היא בת 50

840
00:41:23,382 --> 00:41:25,312
בגיל 45 היא התחילה תהליך
של חזרה בתשובה

841
00:41:26,461 --> 00:41:28,491
והיא פתאום שמעה חשיבות
של בניית בית

842
00:41:28,531 --> 00:41:29,731
...ולא להיות לבד ו

843
00:41:30,121 --> 00:41:34,151
בכל זאת, המהות שלךְ/שלךָ
"היא שלהיות לבד אפילו יותר "קל

844
00:41:34,641 --> 00:41:36,770
.אבל לא יותר נכון
.היא החליטה שהיא רוצה להתחתן

845
00:41:37,800 --> 00:41:43,080
היא אומרת: היא פגשה אלמן
,בן 50 מיוחד, צדיק

846
00:41:43,130 --> 00:41:45,679
.ירא שמיים
.מאוד התרשמתי ממנו

847
00:41:46,879 --> 00:41:48,709
,הוא התרשם גם ממני
והחלטנו שאנחנו רוצים להתחתן

848
00:41:49,639 --> 00:41:51,609
למרות שאני רק שנתיים בעולם התשובה

849
00:41:51,649 --> 00:41:54,128
.והוא כבר הרבה יותר
.אני הרגשתי שאני זכיתי, זכיתי

850
00:41:55,438 --> 00:41:59,028
אבל מרוב ההתלהבות שלי
לא חקרתי יותר מדי

851
00:41:59,048 --> 00:42:01,598
,על העבר שלו מה הוא היה
.מי הוא היה. אהבתי אותו ככה

852
00:42:04,617 --> 00:42:07,827
,היא אומרת: במהלך
,אחרי שהם התחילו כבר לקראת החתונה

853
00:42:07,867 --> 00:42:10,447
.הוא סיפר לה שהיו לו קצת בעיות בלב
.זה מה שהוא סיפר

854
00:42:11,117 --> 00:42:13,756
,היה לי קצת... היה לו אפילו ניתוח לב
...אבל לא

855
00:42:14,306 --> 00:42:16,626
אמרתי: בסדר, מה, לא הרבה עוברים
.ניתוח לב? בסדר

856
00:42:19,426 --> 00:42:21,995
.היא אומרת: התחתנו והכול היה שמח

857
00:42:22,035 --> 00:42:24,425
:למרות שכולם צחקו עליה
?מה את מתחתנת עם אברך

858
00:42:24,445 --> 00:42:25,405
?לומד כל היום תורה

859
00:42:25,455 --> 00:42:28,365
?מה, בכלל למה להתחתן בכלל
?ועוד בכלל עם כזה

860
00:42:30,004 --> 00:42:32,314
:ואני כאילו אמרתי
לא, אני שמחה בו והוא צדיק כזה

861
00:42:32,344 --> 00:42:33,904
.ואני אוהבת אותו והוא מקסים

862
00:42:34,784 --> 00:42:37,884
יום לאחר החתונה, תראה מה עכשיו
,האישה הזאת הולכת לעבור

863
00:42:38,644 --> 00:42:40,613
היא לא מדמיינת
.לאיזה סרט היא נכנסת בכלל

864
00:42:41,343 --> 00:42:44,423
,יום אחרי החתונה היינו במלון
.בעלי לא הרגיש טוב

865
00:42:44,573 --> 00:42:45,533
.היו לו כאבים בכל הגוף

866
00:42:46,043 --> 00:42:48,832
,"נסענו לבית חולים "בילינסון
.שם הוא עורך את המעקבים בלב

867
00:42:49,312 --> 00:42:51,952
,התברר שיש לו אבנים בכליות
.שהן גרמו לו את הכאבים

868
00:42:52,962 --> 00:42:54,492
.עכשיו, הוציאו לו תיק רפואי

869
00:42:55,032 --> 00:42:56,512
:היא אומרת
.אני הסתכלתי בתיק הרפואי שלו

870
00:42:57,851 --> 00:43:01,861
.חשכו עיניי
,בהתחלה לא הבנתי את המונחים הרפואיים

871
00:43:02,481 --> 00:43:04,741
:אבל אחרי זה אני רואה שם
,אי-ספיקת לב

872
00:43:04,861 --> 00:43:07,620
.לחץ ריאתי, כל מיני דברים

873
00:43:08,740 --> 00:43:09,560
.הוא לא סיפר לי

874
00:43:09,760 --> 00:43:11,230
:שאלתי אותו
?למה לא סיפרת לי את זה

875
00:43:11,970 --> 00:43:14,120
אז הוא אמר: אני פחדתי
...שלא תרצי אותי ו

876
00:43:15,829 --> 00:43:17,569
.עם המלח זה עוד היה טוב, אח שלי

877
00:43:23,299 --> 00:43:27,738
,אמרתי לעצמי: גם ככה קשה
.אבל אני נשארת

878
00:43:28,598 --> 00:43:29,898
הקב"ה מזווג זיווגים

879
00:43:30,198 --> 00:43:32,688
,ואם הוא סידר לי את החתן הזה
,שאני באמת אוהבת אותו

880
00:43:33,118 --> 00:43:34,957
אז עם כל הצרות שלו
.אני נשארת איתו

881
00:43:35,707 --> 00:43:36,737
:במשך השנה, היא אומרת לי

882
00:43:36,817 --> 00:43:39,047
בילינו" בהרבה בתי חולים"
.בגלל האבנים בכליות

883
00:43:39,407 --> 00:43:41,947
,אחרי שנה בעלי קיבל אירוע לבבי

884
00:43:43,096 --> 00:43:45,436
,התקף לב
והמצב רק הלך והסתבך

885
00:43:45,456 --> 00:43:47,896
.והלך והידרדר
.כל שבוע אנחנו בבתי חולים

886
00:43:48,276 --> 00:43:50,246
.מאוד קשה לטפל באדם חולה

887
00:43:50,526 --> 00:43:51,615
ואם לא בבית חולים
אז הוא בבית

888
00:43:51,625 --> 00:43:53,135
.ואני צריכה לסעוד אותו כל הזמן

889
00:43:53,225 --> 00:43:55,025
אבל... תראה איך היא רואה
.דברים טובים

890
00:43:55,745 --> 00:43:58,115
הוא לומד גמרא כל היום
.וזה מה שמעסיק אותו

891
00:43:58,505 --> 00:44:00,495
למרות שחולים במצב שלו
,לפעמים נשברים

892
00:44:00,535 --> 00:44:02,514
.הוא נשאר
,נכון שהוא גם עצבני לפעמים

893
00:44:02,794 --> 00:44:06,864
,גם הוא ממורמר, ואני אשתו
,המטפלת, העוזרת

894
00:44:07,024 --> 00:44:10,323
,האחות, הפקידה
.והוא מוציא עליי את העצבים

895
00:44:10,813 --> 00:44:13,163
אבל אני מקבלת את זה בהבנה
:ואני אומרת לעצמי

896
00:44:13,193 --> 00:44:15,693
.ביזיונות, עלבונות זה תיקונים
.תיקונים

897
00:44:16,843 --> 00:44:17,753
.איזו צדיקה

898
00:44:20,192 --> 00:44:22,312
,היא אומרת: תבין
.אין לי פרטנר למריבה

899
00:44:22,572 --> 00:44:24,012
...אני לא יכולה להחזיר לו כי

900
00:44:25,612 --> 00:44:27,162
אני סופגת הכול בלב שלם

901
00:44:27,212 --> 00:44:28,671
ומתפללת לאבא בשמיים
.שיעזור לי

902
00:44:29,221 --> 00:44:30,881
לאט לאט אני נכנסת יותר ויותר
,לעולם של תורה

903
00:44:30,891 --> 00:44:31,861
.אני יותר מתחזקת

904
00:44:33,761 --> 00:44:36,101
:כולם אומרים לי
.תתגרשי ממנו, תתגרשי ממנו

905
00:44:36,141 --> 00:44:38,600
,הוא לא סיפר את כל האמת
.יש לך את כל הזכות בעולם

906
00:44:38,620 --> 00:44:40,240
.יאללה, חיים טובים
?מה את צריכה לסבול

907
00:44:40,750 --> 00:44:42,500
?למה לטפל באדם חולה
.אני לא הסכמתי

908
00:44:42,940 --> 00:44:44,880
,אני לא אגיד לך שזה קל
,זה קשה מאוד

909
00:44:44,910 --> 00:44:47,019
הרבה בכי ותפילות
ותחנונים לקב"ה

910
00:44:47,049 --> 00:44:49,879
שייתן לי את הכוח והסבלנות
.להתמודד עם מצבים קשים

911
00:44:50,329 --> 00:44:53,649
:המשפחה שלי כועסת עליי
?פריירית, מה את צריכה לטפל באדם חולה

912
00:44:53,929 --> 00:44:55,248
.עוד רגע השתלת לב, ריאות

913
00:44:55,848 --> 00:44:57,678
הסברתי: קודם כול הוא בעלי
ואל תדברו עליו ככה

914
00:44:58,038 --> 00:45:00,978
,והוא צדיק, אוהב את השם
,הוא בן של מלך, לומד גמרא

915
00:45:01,298 --> 00:45:02,018
.ואני איתו

916
00:45:03,408 --> 00:45:04,437
.אני נשואה כבר שנתיים

917
00:45:04,787 --> 00:45:08,177
,לפני כמה ימים, היא כותבת לי
.נפל בעלי ושבר את עצם צוואר הירך

918
00:45:09,607 --> 00:45:10,847
...חאלס

919
00:45:13,436 --> 00:45:14,076
.לא פשוט

920
00:45:14,476 --> 00:45:17,026
ובגלל מצבו הרפואי
אי אפשר לנתח אותו

921
00:45:17,166 --> 00:45:18,776
.והמצב קשה, מאוד קשה

922
00:45:19,226 --> 00:45:20,786
.ואני צריכה לטפל בו עכשיו פי אלף

923
00:45:22,246 --> 00:45:24,145
בכיתי הרבה, אבל אני לא אתן
,לאף אחד לשבור אותי

924
00:45:24,335 --> 00:45:25,465
.אני לא אתן לאף אחד לשבור אותי

925
00:45:25,535 --> 00:45:26,655
.אני הולכת לחיים לא קלים

926
00:45:26,665 --> 00:45:29,545
,הוא בכיסא גלגלים
,הוא סיעודי, הוא מורכב

927
00:45:29,625 --> 00:45:30,965
.טיפול 24 שעות

928
00:45:32,094 --> 00:45:34,104
אבל ככל שהימים עוברים
.אני מתחזקת יותר

929
00:45:35,314 --> 00:45:39,384
אחרי שבעלי יצא מבית חולים
.שלחו אותו למקום סיעודי כזה

930
00:45:39,844 --> 00:45:42,013
השם ישמור, רק מהמקום הזה
.אתה יכול להיכנס לדיכאון

931
00:45:42,343 --> 00:45:45,333
רוב החולים מבוגרים מאוד
,או לא דתיים בכלל

932
00:45:45,353 --> 00:45:47,153
ואני רואה את בעלי
,שקשה לו אפילו להתפלל

933
00:45:47,353 --> 00:45:48,893
.אבל אני איתו
.אמרתי: אני מוציאה אותו משמה

934
00:45:49,073 --> 00:45:51,432
,הוצאתי אותו משמה
.סידרתי אותו בבית עם כל הצרכים שהוא צריך

935
00:45:51,472 --> 00:45:53,672
.מטפלים פרטיים, הכול

936
00:45:54,702 --> 00:45:57,162
,בית, דברים שקניתי לו
.עזרתי לו להשתקם

937
00:45:57,922 --> 00:46:00,241
,והתפללתי שרק אף אחד לא ישבור אותי
.שאני אוכל להמשיך איתו

938
00:46:00,741 --> 00:46:02,661
,אחרי חצי שנה מהנפילה
:היא כותבת לי

939
00:46:03,051 --> 00:46:04,141
.דבר טוב אני רוצה לספר לך

940
00:46:05,291 --> 00:46:06,231
.אחרי שנהיה לי כבר חם

941
00:46:11,370 --> 00:46:13,600
בעזרת השם רשמתי את בעלי
.ללמוד רבנות

942
00:46:14,890 --> 00:46:17,349
?לא מספיק שהוא סובל, אחותי
.סתם

943
00:46:18,139 --> 00:46:20,319
.להפך
.אתה לא יודע איך זה עשה לו טוב

944
00:46:20,769 --> 00:46:23,309
,זה נתן לו תכלית לחיים
יש לו סיבה לקום בבוקר

945
00:46:23,489 --> 00:46:24,459
.עם כל הכאבים

946
00:46:24,669 --> 00:46:26,398
,שולחים לי את החומר במחשב

947
00:46:26,428 --> 00:46:28,508
,כל עשרה שיעורים יש לו מבחן
.פעם בחצי שנה

948
00:46:28,708 --> 00:46:31,658
בעזרת השם המבחן בירושלים
.ויש לנו הסעה מ"יד שרה", שמסיעים אותו

949
00:46:31,878 --> 00:46:33,788
,החיים שלו השתנו
.יש לו תקווה

950
00:46:34,038 --> 00:46:36,317
שש שנים של לימודים
,והוא לומד בכל יום

951
00:46:36,337 --> 00:46:38,587
,יש לו אתגר
.כל שבוע יש לו שיעורים חדשים

952
00:46:39,107 --> 00:46:42,527
אני מקווה שאני אתן כוח
,לאנשים נוספים לא להתייאש

953
00:46:43,117 --> 00:46:44,396
.להתחזק בבורא עולם

954
00:46:44,736 --> 00:46:46,986
.יש לי רק בקשה אחת
:היא פונה עכשיו לקב"ה

955
00:46:47,016 --> 00:46:50,826
,מלכי, הא-ל הטוב
.תהיה איתי תמיד, אל תעזבני

956
00:46:51,136 --> 00:46:53,385
,רפואה שלמה לאברהם אלברט
.בן סוזן סולטנה

957
00:46:55,185 --> 00:46:56,875
,אני אומר, אתה יודע מה
,אני שומע כאלה דברים

958
00:46:56,905 --> 00:46:59,795
...אני אומר: די
?ולך קשה, אה

959
00:47:00,295 --> 00:47:01,665
...אתה עוד רגע: יאללה

960
00:47:03,094 --> 00:47:05,484
.יקיריי, החיים הם לא תוכנית כבקשתך

961
00:47:07,094 --> 00:47:09,454
,החוכמה היא לא לברוח
.החוכמה היא להתמודד

962
00:47:10,704 --> 00:47:13,813
,אנשים מצליחנים
,אין להם את הטוב מכל דבר

963
00:47:14,333 --> 00:47:15,853
.אלא מכל דבר הם מוציאים את הטוב

964
00:47:17,123 --> 00:47:17,953
.וזו העבודה שלנו

965
00:47:18,453 --> 00:47:20,612
העבודה שלנו היא לדעת
.שיש בתוכנו יעקב ועשיו

966
00:47:21,232 --> 00:47:25,332
,לבחור ביעקב
.מלשון תסתכל קצת קדימה

967
00:47:26,082 --> 00:47:27,022
.תסתכל קצת קדימה

968
00:47:27,712 --> 00:47:30,201
,תסתכל קדימה
הכוונה שאל תישבר לי עכשיו

969
00:47:30,231 --> 00:47:31,531
:ממה שאתה רואה פה ועכשיו

970
00:47:31,691 --> 00:47:35,781
,לא מקושי ולא מדברים נחמדים
.שלכאורה הם טעימים לי עכשיו

971
00:47:36,231 --> 00:47:37,741
אבל יכול להיות שאני אפסיד
.את החיים שלי, חס ושלום

972
00:47:38,661 --> 00:47:40,170
,ולצורך העניין, אם נתחזק בזה

973
00:47:40,230 --> 00:47:42,830
אולי נזכה לראות את האור
.בסופו של דבר ברחובות

974
00:47:43,260 --> 00:47:45,620
.אמן כן יהי רצון
.תודה רבה, שיהיה בהצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.3 (111 מדרגים)