הרב יהודה שמעוני

הרב יהודה שמעוני - השבת ההנאה המושלמת

הרב יהודה שמעוני

הרב יהודה שמעוני בהרצאה שתתן לכם להכנס לשבת הקרובה קצת אחרת