הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי: מעשה אמהות סימן לבנות - רבקה

הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדווה לוי, בסדרת הרצאות העוסקות בגילוי הכוחות הטמונים בנו, על פי הנחייתן של אימותנו הקדושות, ופועלן בזמן אמת. בפרק זה תדבר הרבנית על רבקה אימנו.