הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - סיפור ומוסר בצידו - התפטרות בגלל שמיטה

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסיפורה של אישה שהתפטרה מעבודתה בערב שנת השמיטה.