x
הרב ברוך רוזנבלום

ככה מתקנים את העולם - פרשת חיי שרה תשע"ו

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על פרשת השבוע, והשבוע: כיצד יתכן ששרה נפטרה דווקא מבשורת העקידה? למה הרחיבה התורה את ענין קניית קברה של שרה בניגוד למקרים אחרים? מנין לקח אליעזר גמלים עבור רבקה? מה הדמיון וההבדל בין גמליו של אברהם לחמורו של רבי פנחס בן יאיר? כיצד משפיע הגזל על אמונת האדם?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)