הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - זריקת הרגעה

הרב אבנר קוואס

פגעי הזמן והטרור המשתולל מפחידים את הציבור, האם יש אלטרנטיבה שפויה להסתכלות על המצב ?