הרב חיים הורביץ

הרב חיים הורביץ - גם זו לטובה

הרב חיים הורביץ

לפעמים גם כשזה כואב ונראה גרוע, יש דרך אחרת להסתכל על כך...