הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת נח - תיבת חסד

הרב בועז שלום

מדוע הוזקק נח לבנות תיבה, ולא העלה ה' את נח והחיות על הר גבוה או כל עצה אחרת להצילם? חז"ל אומרים שתיבת נח "טיהרה את נח" – על מה צריך נח טהרה? וכיצד עשתה זאת? מה עשו נח ובניו בתיבה במשך שנה תמימה ומה למד מכך אברהם? ומה הסיבה שמסרה האם בחלום לכך שנפטרה בצעירותה?