הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף צבי בן פורת - מילים רעות יכולות להרוג

הרב יוסף בן פורת

עד כמה האדם צריך להיזהר במוצא פיו? ומדוע אסור לאדם לקלל את עצמו? הרב בן פורת בהרצאה מרתקת על כוח הדיבור