הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - אמן ואמן

הרב דוד נתן גלר

מעלת ועוצמת עניית "אמן" ומה המשמעות של המילה "אמן".