הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - בזכות אבות

הרב דוד נתן גלר

אבות האומה היהודית הם היסודות והשורשים עליהם אנו נשענים, הרצאה מאלפת מפי הרב דוד נתן גלר.