הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - טעמי המצוות: סוד הקדיש חלק א’

הרב עמנואל מזרחי

מהי המעלה הגדולה של הקדיש? מדוע נכתב הקדיש דווקא בארמית? ואיזו זכות יש לעונה "אמן יהא שמיה רבא"?