הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - תפילת העני

הרב דוד נתן גלר

התפילה הכי רצויה לפני הקב"ה מה היא? תפילה הבאה מקירות הלב מתוך תחנונים אמיתיים ועמוקים