הרב דוד נתן גלר

ר דוד נתן גלר - קטונתי מכל החסדים

הרב דוד נתן גלר

כמה חסדים גומלים לנו מן השמיים, מה ההתיחסות הנכונה לכך?, והאם ניתן לסמוך על ה' ולהיכנס למקום סכנה?