הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - משתתף בצערך

הרב דוד נתן גלר

בזמני משבר או צער של חלקים מעם ישראל, כולם צריכים להשתתף בצער הרב דוד נתן גלר מבאר ומסביר