הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - תפילה כקרבן

הרב דוד נתן גלר

מעלת התפילה וההשגות הנשגבות והישועות הנפלאות שניתן להשיג על ידה.