הרב גואל אלקריף

נסתרות דרכי האל - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה מיוחד בשבת זו?

למה התפילות שלי לא מתקבלות?

למה נותן הקדוש ברוך הוא קללות רבות לעם ישראל?

למה מגיעים לעולם ילדים הלוקים באוטיזם?

מדוע נפטר בנו של ראש הישיבה בגיל צעיר מהמחלה הידועה?

מהי הבדיחה האחרונה שסיפר הרב אורי זוהר לפני פרישתו מעולם המשחק?

והאם מותר לבקש בראש השנה בקשות פרטיות?