הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - ביאור הגמרא - מסכת מגילה דף ד עמוד א

הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון מבאר את דף ד עמוד א ממסכת מגילה בתלמוד הבבלי.