הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - התורה שבעל פה

הרב זמיר כהן

מדוע אות אחת חסרה בספר התורה, פוסלת את הספר כולו? "וקשרתם לאות על ידיך" - את מה בדיוק קושרים, ומי אמר שצריך רצועה שחורה דווקא? הרב זמיר כהן מבאר את כל הקושיות שלכם על התורה שבעל פה