הרב רחמים קצין

הרב רחמים קצין - האהבה והעונג בנרות שבת

הרב רחמים קצין

גמרא מסכת שבת: מהו הטעם שבגינו חייבו אותנו חז"ל להדליק נרות שבת? הרב רחמים קצין בשיחת חובה שתחבר אתכם למהות הפנימית של השבת, סודותיה ושפע סגולותיה