הרב הרצל חודר

היציאה לקרב - פרשת כי תצא

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בחידושים נפלאים על פרשת השבוע, והשבוע: מהיכן שואב היצר הרע את כוחו ואיך הדרך לנצחו?  למה יש צער מגידול בנים? מצוה גוררת מצוה - עד היכן?
ביומו תיתן שכרו - מה לומדים מכך? מה גורמת מצוות שילוח הקן לקב"ה?